Léčení duchem

Zweig, S.

Informace

Autor Zweig, S.
Vydal Praha: Mladá fronta 1999

Anotace

Tři medailóny význačných osobností – průkopníků ze světa lékařství, zvláště psychiatrie (F. A. Mesmer, M. Bakerová, S. Freud). Knihu tvoří medailóny tří význačných osobností – průkopníků v oblasti vědy, zvláště lékařství. Esejisticky podané medailóny (bez nároku na úplnost tématu či životního příběhu) nastiňují novotu myšlení německého lékaře F. A. Mesmera, zakladatelky americké scientologie M. Baker-Eddyové a „otce“ psychoanalýzy S. Freuda. Všechny tyto osobnosti narušily ve své době obvyklý systém léčení a přinesly zcela nové myšlenky a metody léčby. Zajímal je zvláště účinek magnetismu a lidské léčitelské energie (F. A. Mesmer), síla vlastní víry v Boha a v uzdravení vírou (M. Bakerová) a vliv nevědomí a sexuality na myšlení a jednání člověka (S. Freud). Kniha čtivou formou přináší mnoho zajímavých i méně známých skutečností.