Máma a smysl života. Příběhy z psychoterapie.

Yalom, I. D.

Informace

Autor Yalom, I. D.
Vydal Praha: Portál 2014

Anotace

Jeden z nejvýznamnějších představitelů současné psychoterapie vypráví beletristickou formou šest příběhů, které se zakládají na jeho osobních zkušenostech a případech z praxe a jsou poutavou sondou do světa psychoterapeutické práce. Příběhy konfrontují čtenáře s nejvýznamnějšími proměnami v lidském životě a osvětlují jedinečný potenciál lidského vztahu. Yalom se přitom osvědčuje jako dobrý pozorovatel a nesporný znalec lidské duše.