Skupinová sekce ČSPAP se stala členem EGATINu (European Group Analytic Training Institutes Network)

Skupinová sekce ČSPAP se stala členem EGATINu (European Group Analytic Training Institutes Network)

Skupinová sekce ČSPAP s radostí oznamuje všem členům i přátelům, že se 1. listopadu 2020 stala plnohodnotným (qualifying) členem EGATINu (European Group Analytic Training Institutes Network) – mezinárodní sítě, sdružující skupinově-analytické instituty nejen v Evropě. Hlavním posláním EGATINu je vzájemná výměna informací, vědomostí a zkušeností, stejně jako udržování univerzálních standardů ve skupinově-analytickém výcviku.

Velké díky patří členům tréninkového výboru sekce, kteří od 90. let usilovně a poctivě pracovali a skupinovou analýzu v ČSPAP přivedli na evropskou úroveň, přes překážky při plnění tehdy náročných západních standardů a navzdory tlakům na flexibilitu, které provázely ve střední a východní Evropě transformaci 90. let. Naše díky patří zejména PhDr. Luďkovi Vrbovi, Mgr. Heleně Klímové, PhDr. Václavu Buriánkovi, MUDr. Daně Holubové, MUDr. Daně Kárové, MUDr. Petrovi Klimplovi a MUDr. Petrovi Zahradníkovi. Poděkování letí in memoriam i PhDr. Marii Hoškové, která se mj. v r. 2015 spoluzasloužila o uspořádání Letní školy skupinové analýzy ve spolupráci s GASI; ta nám byla velkou inspirací a jasněji dále vydefinovala naši skupinově-analytickou identitu. Děkujeme také Mgr. Denise Schückové, díky jejímuž pochopení významu mezinárodního kontextu, energii, komunikativnosti i jazykové výbavě se konečná etapa vstupu do EGATINu dala do pohybu a uskutečnila.

Členství v EGATINu nám usnadní udržovat a dále zlepšovat standardy našeho výcviku. Všichni členové a kandidáti skupinové sekce se mohou každoročně zúčastňovat EGATIN Study Days; chystá se také elektronická knihovna, která nám všem bude k dispozici. Naši kandidáti se navíc budou moci zúčastňovat studentských velkých skupin (aktuálně on-line) a výměny informací a zkušeností se studenty z jiných členských institutů.

Více na webu www.egatin.net.