Teorie I. – Základní psychoanalytická teorie – Rozvrh

ROZVRH

I. Úvod, S. Freud, klasická psychoanalytická tradice                              27. března 2021
1. Představení psychoanalytické psychoterapie, české společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a základní pojmy
2 hod. – PhDr. S. Titl
2., 3. S. Freud a klasická psychoanalytická tradice
Stručná historie psychoanalýzy Volné asociace, přenos a odpor, výklad snů, pudová teorie, topografický a strukturální model
4 hod. – PhDr. M. Šebek., CSc.
4. Freudovy kazuistiky
2 hod. – MUDr. D. Holub, Ph.D.                                                                                  

II. Psychický vývoj, psychoanalytické vývojové teorie                             17. dubna 2021
1. A. Freudová a M. Kleinová

2 hod. – MUDr. I. Růžičková
2. Oidipský konflikt a komplex jako mýtus
2 hod. – MUDr. I. Růžičková
3. Infantilní sexualita a Oidipský komplex v terapeutické praxi
2 hod. – MUDr. D. Holub, Ph.D.
4. Raný vývoj a M. Mahlerová
2 hod. – MUDr. M. Kopřivová

III.  Psychoanalytické vývojové teorie. Klasické psychoanalytické směry I.   22. května 2021
1. D. W. Winnicot a jeho přínos v psychoanalýze

2 hod. – MUDr. M. Vrbová
2. D. W. Winnicot v analytické mysli a v terapeutické praxi
2 hod – PhDr. J. Jakubů
3. Egopsychologie
2 hod. – PhDr. S. Titl
4. Kohut a selfpsychologie
2 hod. – PhDr. S. Titl

IV. Psychoanalytické směry II.                                                                             19. června 2021
1. Britská škola objektních vztahů

2 hod. – Doc. PhDr. J. Kocourková
2. Kleinovsko-bionovský model a postkleiniáni
2 hod. – Doc. PhDr. J. Kocourková
3. T. Ogden (reverie a analytický třetí) a Fred Busch (předvědomá asociace, fáze vytváření analytické mysli)
2 hod. – MUDr. D. Holub, Ph.D.
4. Teorie pole
2 hod. – PhDr. J. Jakubů, Ph.D.

V. Psychoanalytické směry III.                                                                               18. září 2021
1. J. Bowlby, Teorie attachmentu

2 hod. – Mgr. R. Doležalová
2. Originální přínos britských analytiků maďarského původu: Michael Balint a Peter Fonagy
2 hod. – MUDr. D. Holub, Ph.D.
3. H. S. Sullivan a interpersonální psychoanalýza
2 hod. – MUDr. D. Holubová
4. Vztahová psychoanalýza
2 hod. – MUDr. D. Holubová

VI. Psychoanalytická teorie osobnosti – struktura a dynamika I. 1                     16. října 2021
1., 2. Úzkost, obranné mechanismy, odpor, regrese

4 hod. – Mgr. L. Lucká
3., 4.Teorie Konfliktu. Konflikt a strukturální deficit. Vytváření symptomu a formování charakteru
4 hod. – PhDr. V. Čermáková

VII. Psychoanalytická teorie osobnosti – struktura a dynamika II.                      20. listopadu 2021
1. Internalizační procesy, svět objektů, externalizační procesy

2 hod. – Mgr. L. Lucká
2. Vývoj superega
2 hod. – PhDr. S. Titl
3. Sen, práce sny
2 hod. – PhDr. S. Titl
4. Self-systém, narcistický vývoj
2 hod. – Mgr. P. Sokalská

VIII. Psychoanalytická psychoterapie a meditace, Transgenerační trauma, Nevědomé fantazie ve vztazích  termín posunut kvůli Vánocům    ! 11. prosince 2021 !
1. Psychoanalytická psychoterapie jako léčebná metoda a meditace
3 hod. – PhDr. M. Chmelíčková
09:00 – 11:30 hod.
2. Transgenerační přenos a trauma 1. část
1 hod. – PhDr. S. Titl
11:45 – 12:30 hod.
3. Transgenerační přenos a trauma 2. část
2 hod. – PhDr. S. Titl
4. Nevědomé fantazie ve vztazích
2 hod – PhDr. Slavoj Titl

IX. Psychopatologie – psychoanalytické diagnózy I.                                                    22. ledna 2022
1., 2. Neurosy

Hysterie, obsedantní neurosa, úzkostná neurosa, fobická neurosa a zlomky kazuistik
4 hod. – PhDr. L. Vrba
3., 4. Poruchy osobnosti a zlomky kazuistik
4 hod. – Mgr. L. Lucká

X. Psychopatologie – psychoanalytické diagnózy II.                                                    19. února 2022
1. Psychotický modus
2 hod. – PhDr. Tomáš Kufa
2. Psychosomatika pohledem psychoanalýzy

2 hod. – PhDr. M. Chmelíčková
3. Terapeutická práce s psychosomatickými pacienty, zlomky kazuistik
PhDr. M. Chmelíčková
4. Co víme a nevíme o Freudovi, filmová ukázka “Freud a tajná vášeň” (1962) Otázky a odpovědi k Teorii psychoanalýzy, k uplynulým přednáškám, společná diskuse

XI. Reálný a terapeutický vztah s pacientem. Přenos a protipřenos                          19. března 2022
1. Zvláštní formy vztažnosti

2 hod. – PhDr. S. Titl
2. Přenos a protipřenos 
2 hod. – MUDr. D. Holubová
3. Přenosová láska a transgrese (současné pojetí)
2 hod. – MUDr. D. Holubová
4. Protipřenos – interpersonální a vztahové směry
2 hod. – MUDr. D. Holubová

XII. Psychoterapie I.                                                                                                         30. dubna 2022
1. Integrativní pojetí v současné psychoanalýze podle Freda Busche

2 hod. – PhDr. M. Chmelíčková
2. Terapeutická aliance, reálné vztahy s pacienty
2 hod. – PhDr. L. Vrba
3. Ženská sexualita
2 hod. – Mgr. J. Melzer
4. Psychofarmaka v psychoterapii
2 hod. – MUDr. P. Zahradník

XIII. Psychoterapie II.                                                                                                  !!     28. května 2022     !!
1. Osobnost psychoanalytického psychoterapeuta (pohlaví, narcismus, sebereflexe, moc…)

2 hod. – PhDr. V. Čermáková
2. Zvláštnosti psychoanalytické a psychoterapeutické profese
(mezi gratifikací a frustrací, mezi samotou a sebeodhalením, prevence vyhoření)
2 hod. – PhDr. M. Chmelíčková
3., 4. Technika úvodního interview a terapeutický kontrakt
„Jak vytvořit pacienta v psychoanalytické psychoterapii“
4 hod. – MUDr. P. Klimpl

XIV. Psychoterapie III.                                                                                                       18. června 2022
1. Krátká psychoanalytické psychoterapie

2 hod. – PhDr. S. Titl
2. Párová psychoanalytické psychoterapie
2 hod. – PhDr. S. Titl
3. Dětská psychoanalytická psychoterapie
2 hod. – MUDr. I. Růžičková
4. Skupinová psychoanalytická psychoterapie
2 hod. – MUDr. D. Kárová