Teorie II. – Technika individuální a dětské psychoanalytické psychoterapie – Rozvrh

ROZVRH

          1. Úvod do techniky psychoanalytického psychoterapie                           21. září 2019
1. Zdroje materiálu v psychoanalytické psychoterapii (volné asociace, sny, atd.)
2 hod/MUDr. Dana Holubová
2. Diagnostické systémy ve zdravotnictví (DSM, MKN – ICD) ve srovnání s psychodynamickými (terapeutickými) „diagnózami“ a pojmy
2 hod/ MUDr. P. Klimpl, CSc.
3. Indikace a kontraindikace – výběr pacientů pro psychoanalytickou psychoterapii
2 hod / PhDr. Pavla Sokalská
4. Technika úvodního interview, terapeutický kontrakt, zdroje materiálu v psychoanalytické psychoterapii dětí a dospívajících. Práce s vlivem třetí strany na průběh dětské psychoterapie.
2 hod / MUDr. E. Rys

          2. Pozice terapeuta v psychoanalytické psychoterapii                               19. října 2019
– toto datum zatím není definitivní
1. Základní postoje terapeuta v psychoanalytické psychoterapii. Neutralita, abstinence, anonymita.
2 hod/ MUDr. D. Holubová
2. Vzájemnost a asymetrie, sebeodhalování terapeuta, legitimní gratifikace potřeb terapeuta i pacienta (vztahový přístup)
2 hod/ MUDr. D. Holubová
3. Modality psychoanalytických psychoterapií – (dlouhodobá psychoterapie směřující ke změně osobnosti, krátká, fokální, suportivní, krizová intervence … Intenzita výcviku a terapie, frekvence sesí, sedící a ležící pacient)
2 hod / MUDr. P. Klimpl, CSc.
4. Psychoanalytická psychoterapie v instituci veřejného zdravotnického sektoru, práce v týmu, nevědomá spojenectví. Hrazení psychoterapie pacientem. Práce s vlivem třetí strany na průběh psychoterapie (zdravotní pojišťovna, rodinní příslušníci, kolegové apod.)
2 hod /

          3. Základní pravidla a technika práce s pacientovým materiálem            16. listopadu 2019
1. Analýza snů
2 hod / PhDr. S. Titl
2. Hledání terapeutické hypotézy
2 hod / PhDr. S. Titl
3. Zrcadlení, holding, interpretace, terapeutický vztah
2 hod / MUDr. I. Růžičková
4. Věřící pacient v psychoanalytické praxi
2 hod / PhDr. Mirka Chmelíčková

          4. Práce s přenosem                                        (pozor 2. sobota v měsíci)   14. prosince 2019
1. Naslouchání naslouchání
2 hod/ PhDr. M. Šebek, CSc.
2. Práce s přenosem I
2 hod / PhDr. M. Šebek, CSc.
3. Práce s přenosem II
2 hod/ Mgr. L. Lucká
4. Odporové fenomény v přenosu. Agování. Regrese.
2 hod / PhDr. L. Vrba

          5. Práce s protipřenosem – kazuistiky                                                            18. ledna 2020
1. Práce s protipřenosem – kazuistiky
2 hod / PhDr. L. Vrba
2. Práce s protipřenosem v dětské psychoanalytické psychoterapii
2 hod / MUDr. I. Růžičková
3. Enactment a projektivní identifikace
2 hod/ MUDr. D. Holub
4. Naslouchací funkce, reverie, kontejnování, vlastní dojmy a reflexe terapeuta
2 hod/ Mgr. L. Lucká

          6. Interpretace a další psychoterapeutické prostředky                              15. února 2020
1. Interpretace, rekonstrukce a jiné zásahy v psychoanalytické psychoterapii
2 hod / Doc. PhDr. J. Kocourková
2. Přenosové interpretace v psychoanalytické psychoterapii
2 hod/ PhDr. S. Titl
3. Poruchy pohlavní identifikace v dětství a adolescenci
2 hod/ Mgr. R. Doležalová
4. Sexuální poruchy v psychoanalytické psychoterapii dospělých
2 hod/ PhDr. M. Petržela

          7. Formy odporu v psychoanalytické psychoterapii                                    20. června 2020
1., 2. Rozdíly v přístupu psychoanalytické psychoterapie u neurotického, hraničního a psychotického pacienta
4 hod / Mgr. L. Lucká
3. Mlčení pacienta a terapeuta
2 hod / PhDr. S. Titl
4. Psychosomatický pacient
2 hod / PhDr. M. Chmelíčková

          8. Průběh psychoanalytické psychoterapie                                                 19. září 2020
1., 2. Proces psychoanalytické psychoterapie – jeho fáze a průběh (zahájení, „bezčasovost“ střední fáze, preterminace a terminace, terminační kritéria u různých typů pacientů; postterapeutická fáze, follow-up visit); přerušování a přerušení terapie, změny terapeutů, závislost na přenosu, odstoupení od kontraktu – obě strany)
4 hod/ MUDr. P. Klimpl, CSc.
3. Oidipský komplex v terapeutické praxi
2 hod/ MUDr. I. Růžičková
4. Fenomény mimo rámec sese v procesu psychoanalytické psychoterapie (nemoc, těhotenství, stěhování, situace „na schodech“ svádění a agování mimo rámec terapie.
2 hod/ PhDr. V. Čermáková

          9. Psychoanalytická psychoterapie různých typů pacientů I                     17. října 2020
1. Víra a věřící pacient
2 hod / PhDr. M. Chmelíčková
2. Depresivní a masochistický pacient
2 hod / PhDr. S. Titl
3. Hraniční pacient
2 hod / PhDr. S. Titl
4. Sebepoškozující a suicidální pacient
2 hod/ MUDr. P. Klimpl, CSc.

          10. Psychoanalytická psychoterapie různých typů pacientů II                  21. listopadu 2020
1. Narcistický pacient
2 hod / Mgr. L. Lucká
2. Paranoidní pacient
2 hod / Mgr. L. Lucká
3. Negativní přenos, negativní terapeutická reakce. Neprůchodnost a reversibilní perspektiva
2 hod / PhDr. M. Šebek, CSc.
4. Perverzní pacient
2 hod / PhDr. M. Šebek, CSc.

         11. Dětská psychoanalytická psychoterapie I                                            19. prosince 2020
1. Psychoanalytická psychoterapie matky a malého dítěte, infant observation
2 hod / Mgr. R. Doležalová
2. Psychoanalytická psychoterapie dětí předškolního věku
2 hod / MUDr. M. Kopřivová
3. Psychoanalytická psychoterapie dětí školního věku
2 hod / Mgr. R. Doležalová
4. Psychoanalytická psychoterapie adolescentů
2 hod / MUDr. I. Růžičková   

          12. Dětská psychoanalytická psychoterapie II                                          16. ledna 2021
1. Neurotické poruchy
2 hod / MUDr. M. Vrbová
2. Poruchy příjmu potravy
2 hod / MUDr. I. Růžičková
3., 4. Traumatické poruchy
4 hod / PhDr. I. Macková a PhDr. M. Pilařová

          13. Klinické semináře                                                                                   20. února 2021
1. Control – Mastery Theory (CMT)
2 hod / PhDr. M. Šebek, CSc.
2. Krátká a fokální psychoterapie
2 hod/ PhDr. S. Titl
3. Klinický seminář
2 hod / PhDr. S. Titl
4. Klinický seminář
2 hod / PhDr. L. Vrba

          14. Klinické semináře                                                                                   20. března 2021
1. „Ne-zdařená“ psychoterapeutická léčba – kazuistka pacienta
2 hod/ MUDr. P. Klimpl, CSc.
2. Ne-dostupný pacient v psychoanalytické praxi – kazuistika pacientky
2 hod/ PhDr. Markéta Kavale
3. Kazuistický seminář
2 hod/ PhDr. Iva Andrejsová
4. Dětský kazuistický seminář
2 hod/ MUDr. Ivana Růžičková