Výzva k zastavení ageismu a věkové diskriminace v době koronaviru

Výzva k zastavení ageismu a věkové diskriminace v době koronaviru

Dobrý den,
dovoluji si přeposlat mail s přiloženou pro-seniorskou Výzvou, kterou jsme vytvořili s docentkou Vidovičovou v duchu Galway iniciativy irského profesora Walshe. Zasílám ad informandum i k úvaze, zda byste nepovažovaly za možné posílit váhu Výzvy autoritou svých podpisů.
Srdečně
MUDr. Zdeněk Kalvach

Podporujeme mezinárodní výzvu proti ohrožení, vyloučení a věkové diskriminaci starších lidí během pandemie COVID-19

Jako lidé exponovaní v problematice stárnutí, stáří a souvisejících společenských jevů, tedy jako gerontologové, geriatři i další odborníci, se rádi připojujeme k mezinárodní výzvě prof. Kierana Walshe, ředitele Irského centra pro sociální gerontologii (ICSG) z Národní univerzity v Galway. Současně vyzýváme k reflektování etických a politických varování této výzvy ve společenském a politickém životě České republiky. Buďme si vědomi mimořádné nebezpečnosti věkově diskriminačních (ageistických), věkově segregačních i obecně eticky problematických nálad, postojů či kontextů různých opatření v bezprecedentní atmosféře infekční pandemie s jejími ekonomickými a politickými souvislostmi. Dnešní pochybení a nedůslednosti by mohly předznamenat i zásadní změny dlouhodobě zakotvené ve společenském uspořádání po odeznění pandemie.

Součástí našeho připojení k této výzvě je i apel “Zastavme ageismus v době koronaviru!” a svůj podpis k oběma těmto výzvám můžete připojit zde: www.zivot90.cz/stopageismu.

V Praze dne 10. dubna 2020

Více informací zde.