Přednáška ČPS – Martin Babík: Nevítané deti, myšlienky, teorie alebo ludia v psychoanalýze? Steckel, Jung Ferenczi a Khan

7.11.2024 v 19.30

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí zájemci o psychoanalýzu
srdečně vás zveme na přednášku

Martin Babíka
Nevítané deti, myšlienky, teorie alebo ludia v psychoanalýze?
Steckel, Jung Ferenczi a Khan
,

která se bude konat 7.11.2024 v 19.30 v sídle ČPS (Pobřežní 22, Praha 8 – Karlín). Diskuasní komentář Luba Březinová. Účastnit se je možné také online prostřednictvím ZOOM.

Ako prežiť kreativitu v psychoanalýze? V  obrazoch odmietnutých psychoanalytikov  sa autor zamýšľa nad tým , čo je v psychoanalýze  cenzurované, odmietnuté a zakázané. Čo ak odvaha a zbabelosť sú kreatívne akty a ako to súvisí s históriou psychoanalýzy, snahou o jej prežitie a  ďalším rastom?

Jde o součást pravidlného cyklu odborných setkání pořádaných Českou psychoanalytickou společností.
Setkání probíhají každý 1. čtvrtek v měsíci v 19:30 v sídle ČPS (Pobřežní 22, Praha 8 – Karlín), pokud není uvedeno jinak. Účastnit se je možné také online prostřednictvím ZOOM.

Pro rok 2024 bylo zvoleno téma Nevítané dítě (láska, smrt, fragmentace, kreativita).
„Nevítané dítě“ je odkazem na Ferencziho článek “The Unwelcome Child and His Death Instinct“, ale téma nabízíme v jeho širším přeneseném významu – jako cokoli, co je v psychoanalýze nebo životě vypuzované, nepřijímané, odmítané: některé psychické stavy, afekty, objekty, fantazie, myšlenky, řeč či citová hnutí ve vztahu k sobě a druhým. Láska, smrt, fragmentace a kreativita jako podtitul cyklu má za cíl autory příspěvků inspirovat – předpokládáme, že jde o pojmenování, která nachází svůj konkrétní výraz v každodenní psychoanalytické praxi a je obecnou součástí lidské zkušenosti.

S přátelským pozdravem
Rada ČPS