Koordinační výbor

2021
2020  11.2.  5.5.  23.6.  3.11.
2019  24.6.  8.10.
2018  16.2.
2017
2016 26.1. 22.3. 10.5. 21.6. 13.9.
2015 3.2. 15.9.
2014 15.9.
2013 1.3.
2012 23.1. 2.5.
2011 17.1. 23.6. 3.10.
2010 19.4. 25.10.
2009 26.1. 30.3. 5.10.
2008 19.2. 15.4. 19.2.
2007 13.2. 24.2. 18.3. 17.4. 18.9. 18.12.
2006 31.1. 21.3. 16.5. 19.7. 19.9. 17.10. 21.11. 19.12.
2005 24.2. 31.3. 28.4. 26.5. 23.6. 15.9. 27.10. 28.12.
2004 12.10. 25.5. vSS
2003 21.11.
2002 17.12.

 

Shromáždění řádných členů

ČSPAP SS IS DS
2021
2020  18.9. VH
2019  22.11.
2018
2017 15.9. m
2016 27.5.+2.6. 14.10.
2015
2014 30.5. 21.11. 30.5., 30.6. 17.2.
2013 7.6.+VH 22.11.
2012 22.6. 23.11. 9.3.,22.6.,14.9.
2011 27.5.+VH
2010 28.5. 19.11.
2009 22.5. 27.11.
2008 30.5.
2007 23.11.+VH
2006 26.5.
2005 14.1. 27.5. 25.11. 14.1. 11.1.,10.5., 13.9.
2004 19.11. VH
2003 21.11. 21.11. 21.11.