CO JE EFPP

European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector
www.efpp.org

Co je EFPP

EFPP je evropská zastřešující organizace, která propojuje síť národních evropských společností pro psychoanalytickou psychoterapii ve veřejném sektoru. Sdružuje psychoanalytiky a psychoanalytické psychoterapeuty evropských společností a organizací, které se věnují tréninku a vzdělávání psychoanalytických psychoterapeutů pro dospělé, děti a adolescenty, skupiny, páry a rodiny.

Historie EFPP

 EFPP byla založena v roce 1991 v Londýně britským psychoanalytikem Brianem Martindalem, který se později stal prvním prezidentem a předsedou exekutivy EFPP společně s kolegy z dalších evropských zemí.
Cílem založení EFPP byla snaha významným způsobem přispět k rozvoji duševního zdraví v Evropě, posílit význam psychoanalytické psychoterapie ve veřejném zdravotnickém sektoru a povzbudit komunikaci mezi psychoanalytiky a psychoanalytickými psychoterapeuty v různých částech Evropy.
Založení EFPP souvisí se vznikem Evropské unie a odpovídá na postupně se rozvíjející krizi vlivu hlubinné a psychodynamické psychoterapie, která začala být v zemích tzv. Schengenského prostoru postupně vytlačována z veřejného zdravotnictví jinými, údajně “ekonomicky výhodnějšími” psychoterapeutickými směry.
Psychoanalytická psychoterapie a její výcvikové instituty v Evropě byly rozdrobeny do regionů a národních společností a organizací v Evropě. Tyto organizace neměly vybudovanou mezinárodní komunikační síť, ani jednotné výcvikové standardy. V Evropě vznikla potřeba definovat jednotné minimální standardy pro psychoanalytickou psychoterapii ve veřejném zdravotnickém sektoru, a tak posílit její pozici v evropském státním zdravotnictví.
Důležitá byla rovněž snaha odlišit se od evropské zastřešující asociace psychoterapeutů (EAP) a vytvořit certifikát evropské psychoanalytické psychoterapie, který by byl udělován národním společnostem, které se hlásí k EFPP.
Vznikla potřeba šířit psychoanalytické myšlení a standardy i do zemí východní Evropy.

Struktura EFPP

V současné době má EFPP čtyři sekce:
sekci psychoanalytické psychoterapie pro dopělé
sekci dětské psychoanalytické psychoterapie
sekci skupinové psychoanalytické psychoterapie
sekci pro párovou a rodinnou psychoanalytickou psychoterapii
Přijetí sekce pro párovou a rodinnou psychoanaickou psychoterapii bylo odhlasováno po dlouhém přípravném procesu na posledním setkání delegátů EFPP v Lovani (Belgie).

Setkání delegátů

Každá zastupitelská země může vyslat dva zástupce za každou sekci na setkání delegátů, které se koná vždy za dva roky.
Během setkání delegátů probíhá hlasování o důležitých změnách v přijatých stanovách a v pravidlech výcviku, probíhá volba členů exekutivy.

Výkonný výbor – exekutiva EFPP

Všichni členové exekutivy EFPP jsou demokraticky zvoleni na setkání delegátů.
Volební období každého člena exekutivy je čtyřleté.
Výkonný výbor sestává vždy ze dvou členů z každé sekce, sekretářky a pokladníka. Výbor si volí svého předsedu, jehož mandát je rovněž čtyřletý.
Nynější předsedkyní exekutivy EFPP je Maria Eugenia Cid Rodriguez ze Španelska (která je již šestou prezidentkou EFPP). (Předchozí prezidenti EFPP byli Brian Martindale z Velké Británie, Serge Frisch z Lucemburska, Siv Boalt Boethius ze Švédska a Luc Moyson z Belgie, Anne Marie Schloesser z Něměcka.)

Konference EFPP

EFPP organizuje jedenkrát ročně mezinárodní konferenci pod vedením jedné ze svých čtyř sekcí a jednou za čtyři roky pořádá velkou konferenci všech sekcí.
Kromě finančního zisku, který umožňoval EFPP existenci, byla konference platformou pro vzájemné sdílení odborných a klinických zkušeností psychoanalytických psychoterapeutů v Evropě.
Kromě těchto velkých konferencí jsou pořádány konference menšího rozsahu, např frankofonní konference, či konference v zemích východní Evropy.
EFPP podporuje tréninkové projekty v Kievě, Gruzii, Turecku a Bulharsku.

Zvláštní zájmové skupiny

sdružují na půdě EFPP odborníky, kteří se zabývají specifickým tématem.
Skupina pro Infant observation organizovala řadu workshopů – naposledy v italské Pise v roce 2008.
Skupina pro výzkum v oblasti psychoanalytické psychoterapie sdružuje kolegy z různých evropských institutů a universit, kteří sdílejí zájem o výzkum.
Zájmová skupina pro oběti mučení a organizovaného násilí přináší zkušenosti ze zemí, kde tyto okolnosti jsou aktuální.

Spolupráce EFPP a IPA

Od začátku se v EFPP buduje snaha spolupracovat s ostatními psychoanalytickými společnostmi, zejména s Mezinárodní psychoanalytickou asociací IPA a Evropskou psychoanalytickou federací EPF.
Protože většina delegátů EFPP jsou psychoanalytici IPA, spolupráce vyústila v možnost publikovat v IJPA (International Journal for Psychoanalysis) články z oblasti psychoanalyticko- psychoterapeutické praxe.

Členské země EFPP

EFPP poskytuje členství pro národní síť společností pro psychoanalytickou psychoterapii.
EFPP není organizací pro jednotlivce, tím se také liší od IPA.
Členství je rozlišeno na tři stupně:
Plné členství, asociované členství a pozorovatelé.
Plné členství mají ty země, které splňují podmínky EFPP a standardy tréninku v psychoanalytické psychoterapii.
V současnosti se jedná o 25 evropských zemí: Belgie, Chorvatsko, Řecko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Izrael, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rusko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie.
Asociované členství mají v současnosti Litva, Lotyšsko a Ukrajina.
Pozorovatelskou pozici mají Rakousko a Island. V jednání o statut pozorovatele má Gruzie.

Zpráva ze setkání delegátů EFPP – Berlín 2019