VÝCVIKY PSYCHOANALYTICKÉ PSYCHOTERAPIE

Smyslem Společnosti je zejména poskytovat výcvik zájemcům o psychoanalytickou psychoterapii tak, aby absolventi výcviku mohli tuto terapii vykonávat. Zároveň Společnost garantuje odbornou úroveň svých řádných členů a poskytuje jim profesní zázemí.

Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii pořádá prostřednictvím svých vzdělávacích institutů následující výcviky

Individuální

psychoanalytické psychoterapie

Pravidla výcviku

Skupinové

psychoanalytické psychoterapie

Pravidla výcviku

Dětské

psychoanalytické psychoterapie

Pravidla výcviku

Párové, rodinné

psychoanalytické psychoterapie

Pravidla výcviku

Nabídka výcviků

Zobrazit vše

Teorie I. – Základy psychoanalytické teorie

Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii            zve své kandidáty z výcviku, kolegy z oborů psychiatrie, psychologie a...

Nová sebezkušenostní výcviková skupina

Skupinová sekce ČSPAP otevře v roce 2024 novou sebezkušenostní výcvikovou skupinu pod vedením MUDr. Dany...

Přihlášky do výcviku

Přihlášky do individuální, skupinové a dětské sekce je možné posílat průběžně, přijímací pohovory probíhají kontinuálně.

Výcvik je schválen Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP pro zdravotnictví (individuální, skupinová a dětská sekce) a je certifikován Českou asociací pro psychoterapii (všechny sekce).

Všechny programy obsahují sebezkušenostní, teoretickou a supervizní část.

V individuálním výcviku se kandidát účastní osobní tréninkové psychoanalytické psychoterapie ne méně než dvakrát týdně po dobu minimálně 4 let, v dětském výcviku po dobu 3 let (minimálně 300 hodin) a ve skupinovém výcviku alespoň 350 hodin ve frekvenci 1× týdně dvě výcvikové hodiny (event. čtyři výcvikové hodiny 1× za 14 dní a nebo blokově).

Teoretická část individuálního a dětského výcviku probíhá ve formě přednášek a seminářů v rozsahu 360 hodin, u skupinového výcviku 200 hodin a vždy je zakončena předložením seminární práce.
Výcviky mají rozdílné požadavky také na supervizi. Kandidáti individuální sekce povinně supervidují dva případy (nejlépe různého pohlaví) a kandidáti dětského výcviku tři případy (předškolní, školní dítě a dospívající). Na rozdíl od individuální supervize kandidátů individuální a dětské sekce probíhá supervize skupinových kandidátů ve skupině. Supervidována je práce s jednou (popřípadě více) skupinami pacientů.

Kvalifikace psychoanalytického párového a rodinného terapeuta může být získána pouze jako dodatková ke kvalifikaci individuálního, skupinového či dětského psychoanalytického psychoterapeuta. Požadováno je dalších 100 hodin teorie, 100 hodin průběžné supervize a jedna individuální supervize celého případu.

Všechny výcviky jsou ukončeny obhajobou závěrečné kolokviální práce.
Absolvent výcviku se může ucházet o řádné členství v ČSPAP. Ta je řádným členem European Federation of Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP), která pro své členy připravuje certifikát pro výkon psychoanalytické psychoterapie v Evropě.

Všechny výcvikové programy jsou akreditovány pro získání kvalifikace k výkonu psychoterapie ve zdravotnictví.

Pravidla stanovená Evropskou federací pro psychoanalytickou psychoterapii najdete pro porovnání na webu EFPP v sekci About EFPP.

Přihlášky posílejte pomocí formuláře
nebo na e-mailové adresy jednotlivých sekcí.

Vedoucí individuální sekce
MUDr. Petr KLIMPL
adult()cspap.cz

Vedoucí skupinové sekce
Mgr. Denisa SCHÜCKOVÁ
group()cspap.cz

Vedoucí dětské sekce
Mgr. Renata DOLEŽALOVÁ
rendol()email.cz

Vedoucí párové a rodinné sekce 
Mgr. Lucie LUCKÁ
+420 728 837 868
lucielucka()volny.cz

Přihlášky je možné posílat průběžně, přijímací pohovory probíhají kontinuálně.