ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ČSPAP

Koordinační výbor

Koordinátor: Mgr. Lucie LUCKÁ


vedoucí párové a rodinné sekce
poklad. individuální sekce
poklad. párové a rodinné sekce
delegát EFPP párové a rodinné sekce
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
párová a rodinná sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Kafkova 320/3, 160 00 Praha 6
Tel.: 728 837 868
E-mail: lucielucka()volny.cz

Mgr. Lucie Lucká v současné době působí v soukromé praxi v Praze bez smlouvy s pojišťovnou. Kromě práce s individuálními klienty se věnuje také párové terapii. Je řádným členem České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a tréninkovým terapeutem její individuální sekce a párové a rodinné sekce. Z dřívějších dob jazykových studií jí zůstala záliba v (občasném) překládání beletrie a odborných textů. Eventuální kontakt je možný na tel. 728 837 868.

Vedoucí individuální sekce: PhDr. Veronika ČERMÁKOVÁ


ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
skupinová sekce – hostující člen

Soukromá psychoterapeutická praxe
Muchova 7, 160 00 Praha 6
Mobil: 720 423 380
E-mail: cermakov()volny.cz

Jsem klinická psycholožka, psychoanalytická psychoterapeutka, supervizorka. Pracovala jsem v Odbočce pro rehabilitaci neuróz v Lobči (při FN 2 Praha), v Poradně pro rodinu Praha-západ.
Pracuji jako psychoterapeutka v soukromé praxi a jako supervizor týmové i individuální práce. Jsem tréninkovým terapeutem individuální sekce ČSPAP, supervizorem Evropské asociace pro supervizi, mnoho let pracuji jako lektor psychoterapeutických výcviků (VIAP, SUR) a příležitostně přednáším (ČSPAP, Pražská psychoterapeutická fakulta, Rafael institut…). Mám atestaci z klinické psychologie, zkoušku z funkční specializace v psychoterapii. Jsem řádnou členkou České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP) a Českého institutu pro supervizi (ČIS).

Vedoucí skupinové sekce: Mgr. Daniela SAIFRTOVÁ

Mgr. Daniela Saifrtová
skupinová sekce – řádný člen
Individuální sekce – hostující člen
párová a rodinná sekce – hostující člen

Ordinace klinické psychologie Slaný,
Lázeňská 228/3, Slaný
Tel. 735 055 069
saifrtova()volny.cz
www.psychologslany.cz

Vedoucí dětské sekce: MUDr. Patricie KOLLÁROVÁ


ČSPAP – řádný člen
dětská sekce – řádný člen

E-mail: patricie.kollarova@gmail.com

Vedoucí párové a rodinné sekce: Mgr. Lucie LUCKÁ


vedoucí párové a rodinné sekce
poklad. individuální sekce
poklad. párové a rodinné sekce
delegát EFPP párové a rodinné sekce
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
párová a rodinná sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Kafkova 320/3, 160 00 Praha 6
Tel.: 728 837 868
E-mail: lucielucka()volny.cz

Mgr. Lucie Lucká v současné době působí v soukromé praxi v Praze bez smlouvy s pojišťovnou. Kromě práce s individuálními klienty se věnuje také párové terapii. Je řádným členem České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a tréninkovým terapeutem její individuální sekce a párové a rodinné sekce. Z dřívějších dob jazykových studií jí zůstala záliba v (občasném) překládání beletrie a odborných textů. Eventuální kontakt je možný na tel. 728 837 868.

Pokladník: PhDr. Markéta KAVALE


pokladník
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen
párová a rodinná sekce – hostující člen

soukromá psychoterapeutická praxe
Na Bělidle 11, Praha 5
Tel.: 721 661 467
E-mail: marketa.kavale()centrum.cz
Web: www.psychoterapie-kavale.cz

Animátor teorie a PR: PhDr. Miroslava CHMELÍČKOVÁ


animátor Teorie a PR
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen

Hřbitovní 1, Praha 4-Kunratice
Mobil: 602 663 222
e-mail: mirka.chmelickova()seznam.cz

Revizor: Mgr. Pavla SOKALSKÁ


revizor
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – hostující člen
párová a rodinná sekce – řádný člen

Přemyslovská 37, Praha 3
Mobil: 739 639 144
E-mail: pavla.sokalska()seznam.cz

Sekretářka

Alice VESELÁ


E-mail: secretary()cspap.cz
E-mail: info()cspap.cz

Revue ČSPAP

Mgr. Tereza KORONTHÁLY


výkonná a technická redaktorka revue Psychoanalytická psychoterapie

Tel. 736 657 016
E-mail: revue()cspap.cz

Individuální sekce

Organizační výbor sekce

Vedoucí sekce: PhDr. Veronika ČERMÁKOVÁ


ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
skupinová sekce – hostující člen

Soukromá psychoterapeutická praxe
Muchova 7, 160 00 Praha 6
Mobil: 720 423 380
E-mail: cermakov()volny.cz

Jsem klinická psycholožka, psychoanalytická psychoterapeutka, supervizorka. Pracovala jsem v Odbočce pro rehabilitaci neuróz v Lobči (při FN 2 Praha), v Poradně pro rodinu Praha-západ.
Pracuji jako psychoterapeutka v soukromé praxi a jako supervizor týmové i individuální práce. Jsem tréninkovým terapeutem individuální sekce ČSPAP, supervizorem Evropské asociace pro supervizi, mnoho let pracuji jako lektor psychoterapeutických výcviků (VIAP, SUR) a příležitostně přednáším (ČSPAP, Pražská psychoterapeutická fakulta, Rafael institut…). Mám atestaci z klinické psychologie, zkoušku z funkční specializace v psychoterapii. Jsem řádnou členkou České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP) a Českého institutu pro supervizi (ČIS).

Zástupce vedoucího sekce: PhDr. Slavoj TITL


zástupce vedoucího individuální sekce
zástupce vedoucího párové a rodinné sekce
delegát EFPP párové a rodinné sekce
ředitel IPPART
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
párová a rodinná sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Severozápadní IV/47, 140 00 Praha 4
Tel.: 272 760 240
E-mail: s.titl()seznam.cz

Pokladník: Mgr. Lucie LUCKÁ


vedoucí párové a rodinné sekce
poklad. individuální sekce
poklad. párové a rodinné sekce
delegát EFPP párové a rodinné sekce
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
párová a rodinná sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Kafkova 320/3, 160 00 Praha 6
Tel.: 728 837 868
E-mail: lucielucka()volny.cz

Mgr. Lucie Lucká v současné době působí v soukromé praxi v Praze bez smlouvy s pojišťovnou. Kromě práce s individuálními klienty se věnuje také párové terapii. Je řádným členem České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a tréninkovým terapeutem její individuální sekce a párové a rodinné sekce. Z dřívějších dob jazykových studií jí zůstala záliba v (občasném) překládání beletrie a odborných textů. Eventuální kontakt je možný na tel. 728 837 868.

Vzdělávací institut individuální sekce

Vedoucí tréninkového výboru: PhDr. Veronika ČERMÁKOVÁ


ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
skupinová sekce – hostující člen

Soukromá psychoterapeutická praxe
Muchova 7, 160 00 Praha 6
Mobil: 720 423 380
E-mail: cermakov()volny.cz

Delegáti EFPP

MUDr. Halina ČERMÁKOVÁ


vedoucí individuální sekce
vedoucí tréninkového výboru individuální sekce
delegát EFPP
delegát EFPP individuální sekce
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Högerova 810, 252 64 Velké Přílepy
Praha-západ
Tel.: 220 563 158
Mobil: 606 364 369
E-mail: halina.cermakova()centrum.cz
psychoterapeut.info

Skupinová sekce

Organizační výbor sekce

Vedoucí sekce: Mgr. Daniela SAIFRTOVÁ

Mgr. Daniela Saifrtová
skupinová sekce – řádný člen
Individuální sekce – hostující člen
párová a rodinná sekce – hostující člen

Ordinace klinické psychologie Slaný,
Lázeňská 228/3, Slaný
Tel. 735 055 069
saifrtova()volny.cz
www.psychologslany.cz

Zástupce vedoucího sekce: MUDr. Dana HOLUBOVÁ


vedoucí skupinové sekce
delegát EFPP skupinové sekce
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – hostující člen
skupinová sekce – řádný člen
párová a rodinná sekce – řádný člen

Psychoterapeutická praxe
Opatství Emauzy, centrum Setkání
Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2
Mobil: 608 070 639
E-mail: kuldik()post.cz

Pokladník: PhDr. Luděk VRBA


poklad. skupinové sekce
delegát EFPP skupinové sekce
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
skupinová sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Vratislavova 2, 128 00 Praha 2
Tel.: 224 919 906
E-mail: vrba.psychoterapie()gmail.com

Jsem klinický psycholog, psychoanalytik, skupinový analytik, psychoanalytický psychoterapeut. S pacienty pracuji v soukromé praxi. V rámci ČSPAP provádím výcviky v individuální a skupinové psychoanalytické psychoterapii, vedu teoretické semináře a supervize. Jsem delegát ČSPAP za skupinovou sekci v Evropské federace psychoanalytické psychoterapie (EFPP – www.efpp.org). Jsem plným členem a lektorem České psychoanalytické společnosti (www.psychoanalyza.cz), zakládajícím členem Institutu skupinové analýzy (IGA Praha – www.igapraha.cz). Provádím supervize výcvikových komunit a pracovních (terapeutických) týmů.

Vzdělávací institut skupinové sekce

Vedoucí tréninkového výboru: MUDr. Dana KÁROVÁ


zástupce vedoucího skupinové sekce
vedoucí tréninkového výboru skupinové sekce
ČSPAP – řádný člen
skupinová sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
párová a rodinná sekce – hostující člen

Brandejsova 467, 164 00 Praha 6 Nebušice
Tel.: 233 081 245
E-mail: dana_kara()hotmail.com

Delegáti EFPP

Mgr. Denisa SCHÜCKOVÁ


ČSPAP – řádný člen
skupinová sekce – řádný člen

Soukromá praxe:
Rumunská 1, Praha 2
Tel. 724 025 645
denisa.schuckova()gmail.com
www.praguetherapy.org

Dětská sekce

Organizační výbor sekce

Vedoucí sekce: MUDr. Patricie KOLLÁROVÁ


ČSPAP – řádný člen
dětská sekce – řádný člen
E-mail: patricie.kollarova()gmail.com

Zástupce vedoucího sekce: PhDr. Iva MACKOVÁ


zástupce vedoucího dětské sekce
delegát EFPP dětské sekce
ČSPAP – řádný člen
skupinová sekce – hostující člen
dětská sekce – řádný člen

Chelčického 39, 130 00 Praha 3
Mobil: 737 865 446
E-mail: ivamackova()cbox.cz

Narozena 24. 7. 1956 v Praze.
Absolventka oboru psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, atestovaná klinická psycholožka a psychoterapeutka, absolventka výcviku v dětské psychoanalytické psychoterapii, certifikovaná absolventka Fulbright Program na City University of New York, řádná členka dětské sekce ČSPAP.
Od roku 1993 má soukromou praxi, zaměřenou především na práci s dětmi a dorostem, na Praze 3, v Chelčického ulici 39 a přednáší psychologii na Vyšší odborné škole herecké v Praze. Je vdaná, má dva syny.

Pokladník: MUDr. Mária VRBOVÁ


poklad. dětské sekce
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – hostující člen
dětská sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Ladova 7, 128 00 Praha 2
Mobil: 603 585 751
E-mail: mavrbova()seznam.cz

Soukromá psychoterapeutická praxe od roku 1996. Od roku 2002 členka dětské sekce ČSPAP. Od roku 2012 supervizorka v rámci dětské sekce ČSPAP. Spoluúčast na přípravě dětských konferencí, vedení diskusních skupin. Přednášková činnost, aktivní účast na seminářích psychoanalytického myšlení.

Vzdělávací institut dětské sekce

Vedoucí tréninkového výboru: MUDr. Marie KOPŘIVOVÁ


vedoucí tréninkového výboru dětské sekce
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
dětská sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
párová a rodinná sekce – hostující člen

Chelčického 39, 130 00 Praha 3
Tel.: 222 581 296
E-mail: marie.koprivova()email.cz

Delegáti EFPP

MUDr. Tomáš HAVELKA

Párová a rodinná sekce

Organizační výbor sekce

Vedoucí sekce: Mgr. Lucie LUCKÁ


vedoucí párové a rodinné sekce
poklad. individuální sekce
poklad. párové a rodinné sekce
delegát EFPP párové a rodinné sekce
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
párová a rodinná sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Kafkova 320/3, 160 00 Praha 6
Tel.: 728 837 868
E-mail: lucielucka()volny.cz

Mgr. Lucie Lucká v současné době působí v soukromé praxi v Praze bez smlouvy s pojišťovnou. Kromě práce s individuálními klienty se věnuje také párové terapii. Je řádným členem České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a tréninkovým terapeutem její individuální sekce a párové a rodinné sekce. Z dřívějších dob jazykových studií jí zůstala záliba v (občasném) překládání beletrie a odborných textů. Eventuální kontakt je možný na tel. 728 837 868.

Zástupce vedoucího sekce: PhDr. Slavoj TITL


zástupce vedoucího individuální sekce
zástupce vedoucího párové a rodinné sekce
delegát EFPP párové a rodinné sekce
ředitel IPPART
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
párová a rodinná sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Severozápadní IV/47, 140 00 Praha 4
Tel.: 272 760 240
E-mail: s.titl()seznam.cz

Pokladník: Mgr. Lucie LUCKÁ


vedoucí párové a rodinné sekce
poklad. individuální sekce
poklad. párové a rodinné sekce
delegát EFPP párové a rodinné sekce
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
párová a rodinná sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Kafkova 320/3, 160 00 Praha 6
Tel.: 728 837 868
E-mail: lucielucka()volny.cz

Mgr. Lucie Lucká v současné době působí v soukromé praxi v Praze bez smlouvy s pojišťovnou. Kromě práce s individuálními klienty se věnuje také párové terapii. Je řádným členem České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a tréninkovým terapeutem její individuální sekce a párové a rodinné sekce. Z dřívějších dob jazykových studií jí zůstala záliba v (občasném) překládání beletrie a odborných textů. Eventuální kontakt je možný na tel. 728 837 868.

Vzdělávací institut párové a rodinné sekce ČSPAP

dosud nebyl vytvořen, rozhoduje SŘČ ČSPAP

Institut psychoanalytické párové a rodinné terapie (IPPART)

Ředitel IPPART: PhDr. Slavoj TITL


zástupce vedoucího individuální sekce
zástupce vedoucího párové a rodinné sekce
delegát EFPP párové a rodinné sekce
ředitel IPPART
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
párová a rodinná sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Severozápadní IV/47, 140 00 Praha 4
Tel.: 272 760 240
E-mail: s.titl()seznam.cz

Delegáti EFPP

Mgr. Jiřina MELZER

Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu

Odpovědní redaktoři: PhDr. Jiří JAKUBŮ, PhD., PhDr. Hana DRÁBKOVÁ


odpovědní redaktoři Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu

PhDr. Jiří Jakubů, PhD.
Cetera, Senovážné náměstí, Praha 1
E-mail: jiri.jakubu@cetera.cz
PhDr. Hana Drábková
Psychoterapeutické středisko, Břehová 3, Praha 1
E-mail: hdrabkova@volny.cz

Výkonná a technická redaktorka: Mgr. Tereza KORONTHÁLY


výkonná a technická redaktorka Revue Psychoanalýza a psychoanalytická psychoterapie

Tel. 736 657 016
E-mail: revue()cspap.cz