NABÍDKA VÝCVIKŮ

Teorie I. – Základy psychoanalytické teorie

Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii            zve své kandidáty z výcviku, kolegy z oborů psychiatrie, psychologie a...

Nová sebezkušenostní výcviková skupina

Skupinová sekce ČSPAP otevře v roce 2024 novou sebezkušenostní výcvikovou skupinu pod vedením MUDr. Dany...

Přihlášky do výcviku

Přihlášky do individuální, skupinové a dětské sekce je možné posílat průběžně, přijímací pohovory probíhají kontinuálně.

AKTUALITY jednotlivých sekcí

 

Nebát se začít pracovat s rodinami… právě teď

NEBÁT SE ZAČÍT S RODINNOU TERAPIÍ… PRÁVĚ TEĎ Otevřený supervizní seminář rodinné terapie párové a...

Nová intervizní skupina

Vážené kolegyně a kolegové, zakládáme novou intervizní skupinu. Budeme se setkávat každé první úterý v...

Supervizní skupina

Skupinová sekce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii otevírá novou Supervizní skupinu Je určena kandidátům skupinové...

Supervize

Tréninkový výbor individuálni sekce odsouhlasil možnost dokončení supervizí podle starých pravidel (v případě vstupu kandidáta...

Kolokviální práce

TVIS (terapeutický výcvik individuální sekce) doporučuje kandidátům ČSPAP, kteří píší kolokviální práci, její zpracování konzultovat...

Individuální

psychoanalytické psychoterapie

Pravidla výcviku

Skupinové

psychoanalytické psychoterapie

Pravidla výcviku

Dětské

psychoanalytické psychoterapie

Pravidla výcviku

Párové, rodinné

psychoanalytické psychoterapie

Pravidla výcviku