PÁROVÁ A RODINNÁ SEKCE

Sekce psychoanalytické párové a rodinné psychoterapie je doplňkovou sekcí ke třem ostatním. To znamená, že se nelze stát vycvičeným psychoterapeutem pouze absolvováním párového a rodinného výcviku. Při práci s párem nebo rodinou je terapeut silně vtažen do vědomé i nevědomé dynamiky, mnohočetných přenosových a protipřenosových vlivů a nároky na jeho sebepoznání a schopnost reflexe jsou snad ještě vyšší než při práci individuální nebo skupinové. Proto je potřeba projít dostatečnou sebezkušeností a seznámit se s teoriemi individuální psychodynamiky, než je možné se zaměřit na páry a rodiny. Pro terapeuty s hotovým nebo probíhajícím výcvikem může být velmi zajímavé rozšířit si zkušenost o intenzivní děje v párové a rodinné problematice.  

Výcvik v této sekci zajišťuje IPPART, s.r.o. a otevírá se přibližně každé dva roky. Neobsahuje samostatnou sebezkušenostní část. Do výcviku může proto vstoupit (a stát se hostujícím členem sekce) každý kandidát ostatních sekcí, který absolvoval sebezkušenostní část v některé z ostatních sekcí a alespoň začal docházet na přednášky z teorie.

Program výcviku obsahuje základy psychoanalytické teorie speciálně orientované na potřeby párové a rodinné problematiky, důraz na nácvik technik používaných v párové a rodinné práci a jeho nedílnou součástí jsou rovněž pod supervizním dohledem podrobně rozebírané kasuistiky, které přinášejí účastníci ze své praxe. Celý výcvik je tedy zaměřen na porozumění párům a rodinám, vědomým a nevědomý procesům interakce a nabytí určitých specifických dovedností nezbytných k výkonu profese párového/rodinného terapeuta.

Před ukončením párového a rodinného výcviku je třeba mít výcvik v jedné ze 3 ostatních sekcí ukončený. Teprve pak se kandidát obhájením závěrečné kolokviální kazuistické práce s párem nebo rodinou může stát řádným členem také v sekci párové a rodinné terapie.

Sekce pořádá několikrát do roka kasuistické semináře, na které zve všechny své členy a věnuje se také profesionálnímu rozvoji zkušených mladších kolegů.