Pracovní skupina TFP (Transference-Focused Psychotherapy)

Pracovní skupina TFP (Transference-Focused Psychotherapy) vznikla v České republice na začátku roku 2020 po skončení dvouletého výcviku v TFP vedeného mezinárodními lektory a supervizory TFP – Dr. Eduardou Vendyšovou-Bakalářovou, Dr. Georgem Brownstonem a Dr. Sergiem Dazzim. Společným cílem pravidelných setkání členů pracovní skupiny je rozšíření možností kvalitní péče o lidi s poruchou osobnosti v ČR.
Transference Focused Psychotherapy (TFP) je metoda zaměřená na léčbu lidí s poruchami osobnosti (např. s hraniční poruchou osobnosti). Vychází z psychoanalytické teorie, která je dobrým východiskem pro porozumění problematice poruch osobnosti, navíc však obsahuje řadu modifikací a technik, které jsou specificky vytvořené pro terapeutické potřeby pacientů s hraniční a jinými poruchami osobnosti.TFP je dnes řazena mezi evidence based léčebné přístupy a je vyvíjena skupinou kolem Otto F. Kernberga (J. F. Clarkin, F. E. Yeomans ad.). Výsledky klinických zkušeností jsou rozsáhle publikovány a šířeny sítí pracovních skupin a certifikovaných lektorů a supervizorů v mnoha zemích světa.

Připravované vzdělávací aktivity:
Výcvik v Transference Focused Psychotherapy – výzva pro zájemce

Proběhlé vzdělávací aktivity:
3. víkend s TFP – Úvod do Transference-Focused Psychotherapy (TFP) a terapeutického přístupu ve smyslu teorie objektních vztahů pro léčbu hraniční poruchy osobnosti, 24. – 25. 3. 2023, Školicí středisko Marianeum, Praha

Publikační aktivity:
Herentinová, R., Novák, M. (2021). Transference-focused psychotherapy (TFP) pro léčbu hraniční poruchy osobnosti. Psychoterapie, 15 (1) 40–52. https://journals.muni.cz/…763

Seznam terapeutů – členů TFP pracovní skupiny:

Máte-li dotazy, obracejte se prosím na mail: tfp()cspap.cz
Kontaktní osoby: Mgr. Renata Herentinová (renata.herentinova()email.cz) a PhDr. Michal Novák (m.novak()praha-psychoterapie.cz)

Jméno  E-mail Působiště
Seznam terapeutů se získanou mezinárodní certifikací TFP terapeut udělenou ISTFP (https://istfp.org/)
Renata Herentinová, Mgr. renata.herentinova()email.cz Praha
Michal Novák, PhDr. m.novak()praha-psychoterapie.cz Praha
Michael Václavík, PhDr. michael.vaclavik()seznam.cz Frýdlant nad Ostravicí
Seznam terapeutů v pokročilé fázi výcviku, v aktivní přípravě na mezinárodní certifikací TFP terapeut udělenou ISTFP (https://istfp.org/)
Alica Gregušová, Mgr. agregusova()seznam.cz Praha
Irena Ludvíková, Mgr. psycholog-hpo()klinikaeset.cz Praha
Jana Schmidtová, MUDr. skupina.schmidtova()seznam.cz Praha, Praha – západ
Ivo Sýkora, Mgr. isykora()seznam.cz Ostrava
Kateřina Špoková, Mgr. katerina.spokova()post.cz Opava
Martina Voříšková, MUDr. m.voriskova()gmail.com Brno
Seznam členů pracovní skupiny pro TFP, absolventů Základní části TFP výcviku
Miroslava Benešová, PhDr. mirka.benesova()gmail.com Praha
Markéta Kavale, PhDr. marketa.kavale()centrum.cz Praha
Karel Malimánek, Mgr. k.malimanek()seznam.cz Praha
Michal Nondek, Mgr. michal.nondek()terapeuti.org Praha
Barbora Wenigová, Mgr. wenigova()cmhcd.cz Karlovy Vary, Sokolov
barbora()psychologie-wenigova.cz
Martin Zim, Mgr. martinzim()seznam.cz Ústí nad Labem