Pracovní skupina TFP (Transference-Focused Psychotherapy)

Pracovní skupina TFP (Transference-Focused Psychotherapy) vznikla v České republice na začátku roku 2020 po skončení dvouletého výcviku v TFP vedeného mezinárodními lektory a supervizory TFP – Dr. Eduardou Vendyšovou-Bakalářovou, Dr. Georgem Brownstonem a Dr. Sergiem Dazzim. Společným cílem pravidelných setkání členů pracovní skupiny je rozšíření možností kvalitní péče o lidi s poruchou osobnosti v ČR.
Transference Focused Psychotherapy (TFP) je metoda zaměřená na léčbu lidí s poruchami osobnosti (např. s hraniční poruchou osobnosti). Vychází z psychoanalytické teorie, která je dobrým východiskem pro porozumění problematice poruch osobnosti, navíc však obsahuje řadu modifikací a technik, které jsou specificky vytvořené pro terapeutické potřeby pacientů s hraniční a jinými poruchami osobnosti.TFP je dnes řazena mezi evidence based léčebné přístupy a je vyvíjena skupinou kolem Otto F. Kernberga (J. F. Clarkin, F. E. Yeomans ad.). Výsledky klinických zkušeností jsou rozsáhle publikovány a šířeny sítí pracovních skupin a certifikovaných lektorů a supervizorů v mnoha zemích světa.

Publikované odborné články:
Herentinová, R., Novák, M. (2021). Transference-focused psychotherapy (TFP) pro léčbu hraniční poruchy osobnosti. Psychoterapie, 15 (1) 40–52. https://journals.muni.cz/…763

Seznam terapeutů – členů TFP pracovní skupiny:

Máte-li dotazy, obracejte se prosím na mail: tfp()cspap.cz
Kontaktní osoby: Mgr. Renata Herentinová (renata.herentinova()email.cz) a PhDr. Michal Novák (m.novak()praha-psychoterapie.cz)

Jméno E-mail Působiště
Miroslava Benešová, PhDr. mirka.benesova()gmail.com Praha
Alica Gregušová, Mgr. agregusova()seznam.cz Praha
Renata Herentinová, Mgr. renata.herentinova()email.cz Praha
Markéta Kavale, PhDr. marketa.kavale()centrum.cz Praha
Irena Ludvíková, Mgr. psycholog-hpo()klinikaeset.cz Praha
Karel Malimánek, Mgr. k.malimanek()seznam.cz Praha
Michal Nondek, Mgr. michal.nondek()terapeuti.org Praha
Michal Novák, PhDr. m.novak()praha-psychoterapie.cz Praha
Jana Schmidtová, MUDr. skupina.schmidtova()seznam.cz Praha, Praha – západ
Ivo Sýkora, Mgr. isykora()seznam.cz Ostrava
Kateřina Špoková, Mgr. katerina.spokova()post.cz Opava
Michael Václavík, PhDr. michael.vaclavik()seznam.cz Frýdlant nad Ostravicí
Martina Voříšková, MUDr. m.voriskova()gmail.com Brno
Barbora Wenigová, Mgr. wenigova()cmhcd.cz Karlovy Vary, Sokolov
barbora()psychologie-wenigova.cz
Martin Zim, Mgr. martinzim()seznam.cz Ústí nad Labem