Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii

Člen Evropské federace pro psychoanalytickou psychoterapii

Jsme odborná společnost sdružující profesionály z řad psychologů, psychiatrů a dalších příbuzných oborů, které spojuje snaha rozvíjet psychoanalytické myšlení.
Naší doménou je zejména poskytovat výcvik zájemcům o psychoanalytickou psychoterapii tak, aby absolventi výcviku mohli tuto terapii vykonávat. Zároveň garantujeme odbornou úroveň svých řádných členů a poskytuje jim profesní zázemí.
Kromě výcviku psychoterapeutů seznamujeme se svou prací i širší odbornou veřejnost. Vydáváme Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu a pořádáme odborné akce.

Odborné akce a semináře

ZOBRAZIT

Výcviky

ZOBRAZIT

Revue

ZOBRAZIT

Studovna

ZOBRAZIT

Hledám psychoterapeuta

ZOBRAZIT

Aktuální nabídka akcí

Zobrazit vše

Novinky, rozhovory

Zobrazit všechny rozhovory

Nové knihy

Zobrazit vše

Inzerce

Nabídka supervize
Skupinové sekce ČSPAP nabízí klinicky pracujícím kolegům supervizi práce se skupinou v polootevřené, částečně výcvikové skupině vedené Dr. Vrbou. Pro podrobné informace a vstupní pohovory kontaktujte Dr. Vrbu. Více informací zde.

PhDr. Iva Andrejsová
Nabízím individuální psychoanalýzu, psychoanalytickou psychoterapii a supervizi případovou individuální i ve skupině. Pracuji tzv. lacanovským přístupem, v češtině a ve francouzštině. Podrobnosti zde.

 

Během zimy 2021 se otevře dlouhodobá psychoterapeutická skupina vedená Mgr. K. Vondroušem podle principů dynamické a psychoanalytické psychoterapie v centru Prahy. Více informací zde.

 

Nabídka supervize
Jsme skupina individuálně pracujících psychoanalytických psychoterapeutů scházejících se jednou měsíčně na supervizi. V průběhu let naše řady prořídly, a proto bychom mezi sebou rádi uvítali nové kolegy. Supervize se konají v Praze každé první úterý v měsíci, začínají obvykle v 19:00, trvají 2×50 minut a na každé sezení zveme jiného supervizora, v jehož praxi se pak supervize koná. Příspěvek na finanční odměnu supervizorovi činí 400 Kč/sezení. Zájemce prosím o zprávu na mail niccolo.zajicova()seznam.cz