ČASTÉ OTÁZKY

Jak dlouho psychoanalytická psychoterapie trvá?

Je nesnadné říci, jak dlouho bude proces psychoanalytické psychoterapie trvat, neboť jeho průběh je závislý na mnoha proměnných, je však přiměřené počítat s dobou několika měsíců až let. V případě volby psychoanalytického psychoterapeuta pracujícího v soukromé praxi se proto jedná o nemalou finanční částku.

Jak často psychoanalytická psyhoterapie probíhá?

Záleží na druhu terapie. Individuální psychoterapie obvykle probíhá jednou až třikrát týdně, setkání trvá 45–50 minut; párová terapie je většinou jednou týdně, setkání trvá 45–50 minut; skupinová psychoterapie probíhá většinou jednou týdně a setkání trvá 90 minut.

Kolik psychoterapie stojí?

Výše finanční odměny pro terapeuta za hodinu psychoanalytické psychoterapie se liší dle jednotlivých terapeutů, lze však říci, že zhruba se pohybuje od 500/600 Kč za hodinu až do výše 1200 Kč. Za skupinové setkání se obvykle platí 250–350 Kč. Klient je samozřejmě oprávněn na vše se vyptat a obdržet jednoznačné odpovědi od svého eventuálního budoucího terapeuta.

Kde mohu žádat o psychoanalytickou psychoterapii?

V České republice existují psychoterapeutická zařízení, která poskytují psychoterapeutickou péči, kupříkladu Psychoterapeutické středisko v Břehové 3, Praha 1, nebo Sanatorium pro léčbu neuróz, Praha 5, v nichž pracují psychoanalyticky orientovaní psychoterapeuti.
Nejpřímější cesta, jak navázat kontakt s psychoanalytickým psychoterapeutem je obrátit se buď na některé z tréninkových terapeutů nebo řádných členů ČSPAP či hostujících členů v pokročilé fázi výcviku, podle druhu požadované služby – individuální psychoterapie, skupinové psychoterapie, psychoterapie dětí a adolescentů nebo párové/rodinné psychoterapie.

Kde najdu kontakty na psychoanalytické psychoterapeuty?

Jména a kontakty na psychoanalytické psychoterapeuty, kteří jsou řádnými členy ČSPAP, naleznete v oddíle Členové. Také se můžete obrátit na hostující členy v pokročilé fázi výcviku. Podle označení, zda se jedná o terapeuta pro individuální terapii, skupinovou terapii, terapii dětí a adolescentů nebo terapeuta pro páry a rodiny, můžete volit toho, který odpovídá nejvíce Vašim požadavkům.

Jaký je rozdíl mezi psychiatrem, psychologem a psychoterapeutem?

Psychiatr je lékař, který se specializuje na psychiatrii, tedy na duševní poruchy. Vystudoval medicínu a potom složil atestaci z psychiatrie. Psychiatr může předepisovat léky.

Psycholog je odborník, který vystudoval na vysoké škole magisterský obor psychologie. K tomu, aby mohl pracovat ve zdravotnictví a léčit pacienty, musí složit atestaci, pak se stává klinickým psychologem.

Psychiatr, ani psycholog není automaticky psychoterapeutem, tím se stává až po dalším vzdělání v psychoterapii.

Psychoterapeut je odborník, který je vysokoškolsky vzdělaný v pomáhající profesi (nejčastěji psycholog nebo psychiatr, případně lékař specializovaný v jiném oboru, sociální pracovník) a absolvoval psychoterapeutické vzdělání – výcvik poskytovaný vzdělávacím institutem odborné společnosti věnující se některé psychoterapeutické škole (psychoanalýze, psychoanalytické psychoterapii, gestalt terapii, kognitivně behaviorální terapii atd.). V psychoterapeutickém výcviku pracuje odborník sám na sobě, učí se teorii, způsob práce a myšlení v daném psychoterapeutickém směru, pracuje pod supervizí – odborným dohledem. Celý proces trvá zhruba 6–7 let.