Psychoanalyticky orientovaná literatura

Psychoanalyticky orientovaná literatura

Řazeno dle jmen autorů

A | B | C, Č | E | F | H | CH | K | L | M | P | R | S, Š | T | V | W | Z |

A

ANDREAS-SALOMÉ, Lou: Ohlédnutí za životem
Praha, Marie Chřibková – ONE WOMAN PRESS (2001)

APPIGNANESI, Richard – ZARATE, Oscar: Freud, seznamte se
Praha, Portál (2004)

APPIGNANESI, Richard – ZARATE, Oscar: Freud pro začátečníky
Pro začátečníky Brno, Ando Publishing (1995)

ARON, Lewis: Setkání myslí Vzájemnost v psychoanalýze
Psychologie, psychoterapie… Praha, Triton (2006)

AXLINE, Virginia M.: DIBS v hladaní seba samého
Bratislava, Vydavatelstvo F, 2018

B

BACHELARD, Gaston: Voda a sny Esej o obraznosti hmoty
Souvislosti sv. 9, Praha, Mladá fronta (1997)

BACHELARD, Gaston: Psychoanalýza ohně
Váhy sv. 12, Praha, Mladá fronta (1994)

BARŠA, Pavel: Panství člověka a touha ženy
Feminismus mezi psychoanalýzou a poststrukturalismem
Studie Praha, Triton (2003)

BEHR, Harold – HEARSTOVÁ, Liesel: Skupinově-analytická psychoterapie
Psyché Praha, Triton (2007)

BENJAMINOVÁ, Jessica: Pouta lásky
Praha: Portál 2016

BETTELHEIM, Bruno: Za tajemstvím pohádek. Proč a jak je číst v dnešní době.
edice 21 sv. 14, Praha, Nakladatelství Lidové noviny (2000)

BETTELHEIM, Bruno: Za tajemstvím pohádek
Praha: Portál 2017

BLANCK, Gertrude – BLANCK, Rubin: Ego – psychologie: Teorie a praxe.
Psychoanalýza sv. 3, Praha, Psychoanalytické nakladatelství (1992)

BLOCH, Gottfried R.: Nesvobodné asociace
Psychoanalytik vzpomíná na Holokaust
Irene Press Výbor pro péči o Prix Irene (2014)

BRELET-FOULARD, F.; CHABERT, C.: Manuál TAT. Psychoanalytický přístup
Praha, Hogrefe – Testcentrum (2019)

BROUK, Bohuslav: Psychoanalysa
Praha, A. Srdce (1932)

BRUCHOVÁ Hilde: Učíme se psychoterapii
Praha, Triton (2017)

BURIÁNEK, Václav: Fakta a dojmy: Psychoanalytikův malý průvodce rodným krajem Sigmunda Freuda
Praha, Triton (2006)

C, Č

CASEMENT, Patrick: Hledání a objevování Jak se učit v psychoanalýze od pacienta
Psychologie Praha, Nakladatelství Lidové noviny (1999)

ČERNOUŠEK, Michal: Sigmund Freud — dobyvatel nevědomí
Historická paměť sv. 7, Praha, Paseka (1998)

E

ERIKSON, Erik H: Mladý muž Luther
Psychoanalýza sv. 8, Praha, Psychoanalytické nakladatelství (1996)

ERIKSON, Erik H: Životní cyklus rozšířený a dokončený
Doplněné vydání o devátém stupni vývoje od Joan M. Eriksonové
Psychologie sv. 11, Praha, Nakladatelství Lidové noviny (1999)

ERIKSON, Erik H.: Dětství a společnost
Praha, Argo (2002)

F

FAIMBERG, Haydée: Narcistický rodič a střet generací
Psychoanalýza sv. 12, Praha, Psychoanalytické nakladatelství (2001)

FENICHEL, Otto: Problémy psychoanalytické techniky
Praha, Česká psychoanalytická společnost (2017)

FERENCZI, Sándor: Klinický deník
Uspořádal Michael Balint
Praha, Portál (2014)

FONAGY, Peter – TARGET, Mary: Psychoanalytické teorie
Praha, Portál (2005)

FRAIBERGOVÁ, Selma H.: Magické roky Jak pochopit a řešit problémy raného dětství
Praha, Triton (2002)

FRANKL, George: Archeologie mysli
Sociální dějiny nevědomí – 1. část
Spektrum sv. 31, Praha, Portál (2003)

FREDERICKSON, Jon: Psychodynamická psychoterapie
Jak dobře naslouchat
Praha, Triton (2004)

FREUD, Sigmund: Spisy z let 1892–1899
Sebrané spisy Sigmunda Freuda sv. 01, Praha, Psychoanalytické nakladatelství (2000)

FREUD, Sigmund: Výklad snů. O snu
Sebrané spisy Sigmunda Freuda sv. 02–03, Praha, Psychoanalytické nakladatelství (1998)

FREUD, Sigmund: Psychopatologie všedního života
O zapomínání, přeřeknutí, přehmátnutí, pověře a omylu
Sebrané spisy Sigmunda Freuda sv. 04, Praha, Psychoanalytické nakladatelství (1996)

FREUD, Sigmund: Psychopatologie všedního života 
Praha, Portál (2016)

FREUD, Sigmund: Spisy z let 1904–1905
Sebrané spisy Sigmunda Freuda sv. 05, Praha, Psychoanalytické nakladatelství (2000)

FREUD, Sigmund: Vtip a jeho vztah k nevědomí
Sebrané spisy Sigmunda Freuda sv. 06, Praha, Psychoanalytické nakladatelství (2005)

FREUD, Sigmund: Spisy z let 1906–1909
Sebrané spisy Sigmunda Freuda sv. 07, Praha, Psychoanalytické nakladatelství (1999)

FREUD, Sigmund: Spisy z let 1909–1913
Sebrané spisy Sigmunda Freuda sv. 08, Praha, Psychoanalytické nakladatelství (1997)

FREUD, Sigmund: Totem a tabu.
O podobnostech v duševním životě divocha a neurotika
Sebrané spisy Sigmunda Freuda sv. 09
Praha, Psychoanalytické nakladatelství (1997)

FREUD, Sigmund: Totem a tabu. 
Praha, Portál (2017)

FREUD, Sigmund: Spisy z let 1913–1917
Sebrané spisy Sigmunda Freuda sv. 10, Praha, Psychoanalytické nakladatelství (2002)

FREUD, Sigmund: Přednášky k úvodu do psychoanalýzy
Sebrané spisy Sigmunda Freuda sv. 11, Praha, Psychoanalytické nakladatelství (1997)

FREUD, Sigmund: Přednášky k úvodu do psychoanalýzy
Praha, Portál (2020)

FREUD, Sigmund: Spisy z let 1917–1920
Sebrané spisy Sigmunda Freuda sv. 12, Praha, Psychoanalytické nakladatelství (2003)

FREUD, Sigmund: Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920–1924
Sebrané spisy Sigmunda Freuda sv. 13, Praha, Psychoanalytické nakladatelství (1999)

FREUD, Sigmund: Spisy z let 1925–1931
Sebrané spisy Sigmunda Freuda sv. 14, Praha, Psychoanalytické nakladatelství (2007)

FREUD, Sigmund: Nová řada přednášek k úvodu do psychoanalýzy
Sebrané spisy Sigmunda Freuda sv. 15, Praha, Psychoanalytické nakladatelství (1997)

FREUD, Sigmund: Spisy z let 1932–1939
Sebrané spisy Sigmunda Freuda sv. 16, Praha, Psychoanalytické nakladatelství (1998)

FREUD, Sigmund: Vzpomínka z dětství Leonarda da Vinci
Ars Praha, Orbis (1991)

FREUD, Sigmund: O člověku a kultuře
Praha, Odeon (1990)

FREUD, Sigmund: Výklad snů
Pelhřimov, Nová tiskárna (1997)

FREUD, Sigmund: Nespokojenost v kultuře
Spektrum Praha, Hynek (1998)

FREUD, Sigmund: Psychoanalytické chorobopisy
Bratislava, Danubiapress (1994)

FREUD, Sigmund: Vybrané spisy 1. díl 
Přednášky k úvodu do psychoanalýzy.
Nová řada přednášek k úvodu do psychoanalýzy
Praha, Avicenum (1991)

FREUD, Sigmund: Vybrané spisy 2. a 3. díl
Studie o hysterii, Zlomek analýzy případu hysterie
Práce k sexuální teorii a k učení o neurózách
Praha, Avicenum (1993)

FREUD, Sigmund: Psychológia masy a analýza ja
Bratislava, Archa (1996)

FREUDOVÁ, Anna: Já a obranné mechanismy
Spektrum Praha, Portál (2006)

FROMM, Erich: Anatomie lidské destruktivity
Můžeme ovlivnit její podstatu a následky?
Psychologie sv. 7, Praha, Nakladatelství Lidové noviny (1997)

FROMM, Erich: Anatomie lidské destruktivity:
Můžeme ovlivnit její podstatu a následky?
Praha, Portál (2019)

FROMM, Erich: Člověk a psychoanalýza
Praha, Aurora (1999)

FROMM, Erich: Mýtus, sen a rituál a jejich zapomenutý jazyk
Praha, Aurora (1999)

FROMM, Erich: Psychoanalýza a náboženství
Praha, Aurora (2003)

FROMM, Erich: Umění naslouchat
Praha, Aurora (2000)

FROMM, Erich: Umění naslouchat
 Praha, Portál 2018

FROMM, Erich: Umění být
Praha: Portál 2016

FROMM-REICHMANNOVÁ, Frieda: Principy intenzivní psychoterapie
Praha, Triton (2003)

FUNK, Rainer: Erich Fromm
Praha, Nakladatelství Lidové noviny (1994)

CH

CHASSEGUET-SMIRGELOVÁ, Janine: Kreativita a perverze
Psychoanalýza lidské tendence posouvat hranice reality
Spektrum sv. 22, Praha, Portál (2001)

CHATEAU, Ladislava: Portrét pro Lou, Sabinu a Marii
…nezapomeňte napsat zpáteční adresu, jen málo žen tak činí
Psychoanalýza Praha, Psychoanalytické nakladatelství (2006)

K

KENNEDY, Roger – ABEL-HIRSCH, Nicola – PAJACKOWSKA, Claire – KAHR, Brett: Témata psychoanalýzy II. Libido-Eros-Perverze-Exhibicionismus
Spektrum sv. 30, Praha, Portál (2002)

KERNBERG, Otto F.: Normální a patologická láska
Pohled současné psychoanalýzy
Spektrum sv. 7, Praha, Portál (1999)

KERR, John: Nebezpečná metoda
Příběh Junga, Freuda a Sabiny Spielreinové
Obzor Praha, Prostor (1999)

KLEINOVÁ, Melanie: Závist a vděčnost a další práce z let 1946–1963
Psychologie, psychoterapie Praha, Triton (2006)

KLÍMOVÁ, Helena: Rodina a trauma
Irene Press Výbor pro péči o Prix Irene (2014)

KLÍMOVÁ, Helena: Jak člověk tvoří a maří svět
Hradec Králové, Konfrontace (1997)

KOCOUREK, Jiří: Horizonty psychoanalýzy
Psychoanalýza sv. 2, Praha, Psychoanalytické nakladatelství (1992)

KOHUT, Heinz: Obnova Self
Psychoanalýza sv. 1, Praha, Psychoanalytické nakladatelství (1991)

kolektiv autorů: Psychoanalytický sborník I
Praha, Psychoanalytické nakladatelství

kolektiv autorů: Psychoanalytický sborník II
Praha, Psychoanalytické nakladatelství

kolektiv autorů: Psychoanalytický sborník III
Praha, Psychoanalytické nakladatelství

kolektiv autorů: Psychoanalytický sborník IV/1
Praha, Psychoanalytické nakladatelství (1992)

kolektiv autorů: Psychoanalytický sborník IV/2
Praha, Psychoanalytické nakladatelství (1992)

kolektiv autorů: Psychoanalytický sborník V/1
Praha, Psychoanalytické nakladatelství (1993)

kolektiv autorů: Psychoanalytický sborník V/2
Praha, Psychoanalytické nakladatelství (1993)

kolektiv autorů: Psychoanalytický sborník VI/1
Praha, Psychoanalytické nakladatelství (1994)

kolektiv autorů: Psychoanalytický sborník VI/2
Praha, Psychoanalytické nakladatelství (1994)

kolektiv autorů: Psychoanalytický sborník VII
Praha, Psychoanalytické nakladatelství (1995)

KRISTEVA, Julia: Jazyk lásky Eseje o sémiotice, psychoanalýze a mateřství
Praha, One Woman Press (2004)

L

LA BARRE, Frances: Jak mluví tělo Neverbální chování v klinické praxi
Praha, Triton (2004)

LAGACHE, Daniel: Psychoanalýza
Bratislava, Vydavateľstvo SOFA (1996)

LAING, Ronald David: Rozdělené Self
Existenciální studie o duševním zdraví a nemoci
Psychoanalýza sv. 11, Praha, Psychoanalytické nakladatelství (2000)

LAING, Ronald David: Rozdělené Self
Existenciální studie o duševním zdraví a nemoci
Praha, Portál (2019)

LANGER, Walter C.: Adolf Hitler očima americké tajné služby
Praha, Svoboda Servis (2003)

LAPLANCHE, Jean – PONTALIS, JB: Psychoanalytický slovník
Bratislava, VEDA (1996)

LINDNER, Robert M.: Padesát minut. Pět příběhů z terapeutické praxe
Praha: Portál 2016

LUEPNITZ, Deborah Anna: Schopenhauerovi dikobrazi Intimita a její dilemata. Pět psychoterapeutických příběhů.
Červený Kostelec, Pavel Mervart (2002)

M

MAHLER, Martin: Psychoanalýza v Čechách
Sborník ze semin. ke 140. výr. narození S. Freuda
Praha, Nakladatelství Franze Kafky (1997)

MAHLEROVÁ, Margaret – PINE, Fred – BERGMANOVÁ, Anni: Psychologický zrod dítěte
Psychologie, psychoterapie… Praha, Triton (2006)

MANNONI, Octave: Freud
Olomouc, Votobia (1997)

MARCUS, Donald M. – Hope: Důvěra v nevědomí
Zkušenost psychoanalýzy z obou stran pohovky
Spektrum Praha, Portál (2011)

MARKUS, Georg: Sigmund Freud a tajemství duše Životopis
Praha, Paseka (2002)

MENTZOS, Stavros: Psychodynamické modely v psychiatrii
sv. 1, Trenčín, Vydavateľstvo F (2004)

MENTZOS, Stavros: Dynamika duševní nemoci
Spektrum Praha, Portál (2005)

MENTZOS, Stavros: Rozumíme sami sobě?
Neurotické zpracování konfliktů
(jak rozpoznat problémové chování, jak se je
naučit ovládat a řešit ke svému prospěchu)
Praha, Nakladatelství Lidové noviny (2000)

MIKOTA, Václav: O ovlivňování duševních chorob
Alkohol v psychoanalýze. Několik poznámek k psychoterapii v psychiatrii
Psychoanalýza sv. 7, Praha, Psychoanalytické nakladatelství (1995)

MILLEROVÁ, Alice: Dětství je drama. Hledání cesty k pravému já.
Psychologie Praha, Nakladatelství Lidové noviny (1998)

MILLEROVÁ, Alice: Na počátku byla výchova – neopakujte chyby svých rodičů
Praha: Triton 2017

MILLEROVÁ, Alice: Procitnutí Evy. O odstranění emocionální zaslepenosti
Praha: Malvern 2016

MILLEROVÁ, Alice: Nesmíš si povšimnout. Realita dětství a dogmata psychoanalýzy
Praha: Triton 2016

MITCHELL, Stephen A.: Ovlivňování a autonomie v psychoanalýze
Praha, Triton (2002)

MITCHELL, Stephen A. – ARON, Lewis: Vztahová psychoanalýza – zrození tradice
Příspěvky z let 1991–1994
sv. 2, Praha, Triton (2004)

MITCHELL, Stephen A. – BLACK, Margaret J.: Freud a po Freudovi.
Dějiny moderního psychoanalytického myšlení
Praha, Votobia (1999)

MOLLON, Phil: Freud a syndrom falešné paměti
Postmodernistická setkávání sv. 1, Praha, Triton (2000)

MOLLON, Phil – MUSIC, Graham – RICKY, Emanuel – SEGAL, Julia – BOROSSA, Julia: Témata psychoanalýzy I
Nevědomí, afekty a emoce, úzkost, fantazie, hysterie
Spektrum sv. 26, Praha, Portál (2002)

P

PECHAR, Jiří: Lacan a Freud
Praha, Slon (2013)

PECHAR, Jiří: Prostor imaginace
Psychoanalýza sv. 4, Praha, Psychoanalytické nakladatelství (1992)

PONĚŠICKÝ, Jan: Agrese, násilí a psychologie moci
Praha, Triton (2004)

PONĚŠICKÝ, Jan: Fenomén ženství a mužství
Psychologie ženy a muže, rozdíly a vztahy
Praha, Triton (2004)

PONĚŠICKÝ, Jan: Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie
Hlubinně-psychologický pohled na strukturu a dynamiku psychogenních poruch
Praha, Triton (1999)

PONĚŠICKÝ, Jan: Proces změny v dynamické psychoterapii a psychoanalýze
Praha, Triton (2019)

PONĚŠICKÝ, Jan: Úvod do moderní psychoanalýzy
Praha, Triton (2003)

R

REICH, Wilhelm: Funkce orgasmu
Sex-ekonomické problémy biologické energie 1.díl. Objevení orgonu
Praha, Concordia (1993)

RIEGL, K.; PĚČ, O.; KALINA, K.: Poruchy osobnosti v 21. století.
Diagnostika v teorii a praxi
Praha: Portál, 2020

RIEMANN, Fritz: Základní formy strachu 
Typy lidské osobnosti, jejich vznik, charakteristiky a formy vztahů.
Spektrum sv. 10, Praha, Portál (1999)

ROBERTS, Jeff – PINES, Malcolm: Skupinová analýza v praxi
The Practice of Group Analysis
Psychoanalýza sv. 9, Praha, Psychoanalytické nakladatelství (1998)

RYCROFT, Charles: Kritický slovník psychoanalýzy
Psychoanalýza sv. 5, Praha, Psychoanalytické nakladatelství (1993)

V

VAVRDA, Vladimír: Otázky soudobé psychoanalýzy
Tradice a současnost
Praha, Nakladatelství Lidové noviny (2005)

W

WILLI, Jürg: Párová terapie Analyticky orientovaná párová terapie.
Použití koncepce “koluze”. Zacházení s terapeutickým trojúhelníkem.
Hradec Králové, Konfrontace (1998)

WINNICOTT, Donald Woods: Hraní a realita
Portál, Praha 2018

WINNICOTT, Donald Woods: Lidská přirozenost
Psychoanalýza sv. 10, Praha, Psychoanalytické nakladatelství (1998)

WRIGHTOVÁ, Elisabeth: Lacan a postfeminismus. Postmodernistická setkávání 
Praha, Triton (2003)

Z, Ž

ŽENATÁ, Kamila: Obrazy ze snů.
Sen jako průvodce životem: Arteterapie a sebezkušenost IV.
Praha, Kolem (2019)