INDIVIDUÁLNÍ SEKCE

Individuální sekce ČSPAP má v současné době celkem 82 členů, z toho 13 řádných, 68 hostujících a 1 mimořádného člena. Její tréninkový výbor, který je složený z 11 zkušených psychoanalytických psychoterapeutů, převážně psychiatrů a klinických psychologů, se schází zhruba jednou za tři měsíce na pravidelné schůzi, kde řeší a rozhoduje žádosti kandidátů týkající se výcviku, přípravu přednášek Teorií, odborných seminářů a konferencí na místní i mezinárodní úrovni, spolupráci s EFPP, ČPS, BIP a dalšími společnostmi, změny ve Stanovách a Pravidlech výcviku, akreditační požadavky a přípravu obsahu Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu a PR aktivity ČSPAP.

Setkání všech členů IS se odehrává jednou ročně, jedenkrát měsíčně tréninkový výbor zaštiťuje kandidátskou intervizní skupinu s pozvaným hostem. IS se střídá s ostatními sekcemi v pořádání SPM.

Delegát IS se pravidelně účastní meetingů EFPP (Berlin 2013, 2015, 2017).

Nejvýznamnějšími aktivitami z posledního období jsou, kromě přijetí značného počtu nových zájemců o výcvik, mezinárodní konference k českému vydání Klinického deníku S. Ferencziho v roce 2014 s následnou editací čísla Revue (léto 2015), konference TPF v roce 2016 a 2017, seminář tréninkových terapeutů na odborná témata (jaro 2016), seminář o psychogenní neplodnosti (podzim 2016) a vytvoření týmu kolegů, kteří jsou ochotní spolupracovat s médii a na PR aktivitách. Přes veškeré úsilí IS se nepodařilo dojednat účast ČSPAP na realizaci rekonstrukce Velkého sálu v Břehové ulici. V dubnu 2017 proběhla minikonference o supervizi.