ŘÁDNÍ ČLENOVÉ

Mgr. Klára Benešová (Dětská) Praha

ČSPAP – řádný člen
dětská sekce – řádný člen

FN Motol a
Psychologie Praha 3, Přemyslovská 11

Klinická psycholožka

PhDr. Václav BURIÁNEK (Individuální, Skupinová) Praha


ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
skupinová sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Samcova 1, 110 00 Praha 1
Mobil: 603 146 729
E-mail: v.burianek()centrum.cz
vaclavburianek.cz

Začátkem roku 2007 vyšla knížka dr. Buriánka Fakta a dojmy: Psychoanalytikův malý průvodce rodným krajem Sigmunda Freuda

MUDr. Halina ČERMÁKOVÁ (Individuální) Praha


delegát EFPP individuální sekce
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Högerova 810, 252 64 Velké Přílepy
Praha-západ
Tel.: 220 563 158
Mobil: 606 364 369
E-mail: halina.cermakova()centrum.cz
psychoterapeut.info

PhDr. Veronika ČERMÁKOVÁ (Individuální) Praha


ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
skupinová sekce – hostující člen

Soukromá psychoterapeutická praxe
Muchova 7, 160 00 Praha 6
Mobil: 720 423 380
E-mail: cermakov()volny.cz

Jsem klinická psycholožka, psychoanalytická psychoterapeutka, supervizorka. Pracovala jsem v Odbočce pro rehabilitaci neuróz v Lobči (při FN 2 Praha), v Poradně pro rodinu Praha-západ.
Pracuji jako psychoterapeutka v soukromé praxi a jako supervizor týmové i individuální práce. Jsem tréninkovým terapeutem individuální sekce ČSPAP, supervizorem Evropské asociace pro supervizi, mnoho let pracuji jako lektor psychoterapeutických výcviků (VIAP, SUR) a příležitostně přednáším (ČSPAP, Pražská psychoterapeutická fakulta, Rafael institut…). Mám atestaci z klinické psychologie, zkoušku z funkční specializace v psychoterapii. Jsem řádnou členkou České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP) a Českého institutu pro supervizi (ČIS).

Mgr. Renata DOLEŽALOVÁ (Dětská, Rodinná) Praha


vedoucí dětské sekce
ČSPAP – řádný člen
dětská sekce – řádný člen
párová a rodinná sekce – řádný člen

Jagellonská 1, 130 00 Praha 3
Mobil: 777 768 401
E-mail: rendol()email.cz
rendol.cz

Nabízím konzultace a psychoterapii dětem i rodičům, párům a rodinám. Vystudovala jsem obor Psychologie na FF UK. Dále jsem absolvovala psychoterapeutický výcvik ČSPAP v dětské psychoanalytické psychoterapii také výcvik v sekci párové a rodinné psychoterapie tamtéž. Psychologickou praxi provozuji od r. 1994. Pracovala jsem několik let v pedagogicko-psychologické poradně, také v dětské psychologické ambulanci na poliklinice v Praze 10. V současné době mám soukromou praxi (bez smlouvy s pojišťovnou) v Praze 3 blízko nám Jiřího z Poděbrad (metro A). Kontakt je možný nejlépe telefonicky, též mailem. Přijímám také anglicky hovořící klienty. Jsem vdaná, mám 3 děti.

MUDr. Věra GABRIELOVÁ (Dětská) Praha


delegát EFPP dětské sekce
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – hostující člen
dětská sekce – řádný člen

V Hůrkách 1292, 158 00 Praha 5
Mobil: 737 601 613

MUDr. David HOLUB Ph.D. (Individ., Skupinová, Rodinná) Praha


ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
skupinová sekce – řádný člen
párová a rodinná sekce – řádný člen

Táboritská 722/12, 130 05 Praha 3
E-mail: holub.mail()gmail.com

Absolvoval výcvik ve psychoanalyticky orientované skupinové (1992-1998), individuální (1997-2004) a párové (2008-2010) psychoterapii, od roku 2006 je kandidát psychoanalytického výcviku České psychoanalytické společnosti. Vyučuje na Katedře psychologie FSS MU v Brně psychoanalýzu a psychoanalytickou psychoterapii. Výzkumně se zabýval vztahem toxoplazmózy a schizofrenního onemocnění. Člen České psychoanalytické společnosti, České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. Spoluzakladatel a šéfredaktor časopisu Revue psychoanalytická psychoterapie, člen poradního sboru časopisu Psychoterapie, recenzent časopisu Frontiers in Psychoanalysis and Neuropsychoanalysis. Psychoterapii se věnuje od roku 1994 v různých kontextech a zařízeních: PL Horní Beřkovice, Denní sanatorium “Ondřejov”, Psychiatrická ambulance v Mělníku, jako primář Psychiatrického a psychoterapeutického oddělení Nemocnice Ostrov. Působil ve Velké Británii na pozici Consultant Psychiatrist (NHS, 2005-2006, 2010-2013), nyní pracuje v soukromé praxi v Praze 3, a na Psychosomatické klinice, Praha 6. Zaměřuje se především na vysokofrekvenční terapie (2x a víckrát týdně) a psychoanalýzu, do léčby také přijímá páry. Psychiatrickou a psychoterapeutickou péči nabízí česky i anglicky mluvícím pacientům.

V roce 1999 získal funkční specializaci v systematické psychoterapii, v roce 2000 složil 2. atestaci pro obor psychiatrie. Od roku 2003 je držitelem osvědčení České lékařské komory k výkonu samostatné lékařské praxe a licence pro funkci primáře a pro poskytování poradenských služeb pro obor psychiatrie. Současně je držitelem licence pro provozování psychiatrie ve Velké Británii a je na seznamu specialistů General Medical Council (6119280). Je výcvikovým lektorem pro Operacionalizovanou psychodynamickou diagnostiku (OPD-2) pro Českou republiku.

MUDr. Dana HOLUBOVÁ (Skupinová, Rodinná) Praha


delegát EFPP skupinové sekce
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – hostující člen
skupinová sekce – řádný člen
párová a rodinná sekce – řádný člen

Psychoterapeutická praxe
Opatství Emauzy, centrum Setkání
Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2
Mobil: 608 070 639
E-mail: kuldik()post.cz

† PhDr. Marie HOŠKOVÁ (Individuální, Skupinová)


Marie Hošková zesnula 5. 7. 2015
Zde si můžete přečíst nekrolog od Luďka Vrby.

MUDr. Milica HRUŠKOVÁ (Skupinová) Praha

ČSPAP – řádný člen
skupinová sekce – řádný člen
individuální sekce – hostující člen
Vajgarská 1141, 198 00 Praha 9
Tel.: 731 233 053
E-mail: hruskova.milica()gmail.com

PhDr. Miroslava CHMELÍČKOVÁ (Individuální) Praha


animátor Teorie a PR ČSPAP
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
dětská sekce – hostující člen

Kouřimská 18, Vinohrady, Praha 3
Mobil: 602 663 222
e-mail: mirka.chmelickova()seznam.cz

MUDr. Dana KÁROVÁ (Skupinová) Praha


ČSPAP – řádný člen
skupinová sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
párová a rodinná sekce – hostující člen

Brandejsova 467, 164 00 Praha 6 Nebušice
Tel.: 233 081 245
E-mail: dana_kara()hotmail.com

PhDr. Markéta KAVALE (Individuální) Praha


pokladník
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen
párová a rodinná sekce – hostující člen

soukromá psychoterapeutická praxe
Na Bělidle 11, Praha 5
Tel.: 721 661 467
E-mail: marketa.kavale()centrum.cz
Web: www.psychoterapie-kavale.cz

Mgr. Helena KLÍMOVÁ (Skupinová) Praha


ČSPAP – řádný člen
skupinová sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Na Dubině 5, 147 00 Praha 4
Tel.: 241 725 657
Mobil: 605 439 354
E-mail: hklimova()volny.cz
helena-klimova.cz

MUDr. Petr KLIMPL CSc. (Individuální, Skupinová) Brno, Praha


vedoucí individuální sekce
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
skupinová sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

IBC – Příkop 4, 602 00 Brno 2
Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
Mobil: 603 836 428
E-mail: petr()klimpl.com
klimpl.com

Údaje, týkající se praxe a mého profesionálního vývoje najdete na klimpl.com

Doc. PhDr. Jana KOCOURKOVÁ (Individuální) Praha


ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Nad Královskou oborou 45, 170 00 Praha 7
Tel.: 224 433 456
E-mail: Jana.Kocourkova()lfmotol.cuni.cz

MUDr. Magdalena KOLÍNSKÁ SINGEROVÁ (Skupinová) Praha


ČSPAP – řádný člen
skupinová sekce – řádný člen

MUDr. Patricie KOLLÁROVÁ (Dětská) Praha


ČSPAP – řádný člen
dětská sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
E-mail: patricie.kollarova()gmail.com

MUDr. Marie KOPŘIVOVÁ (Individuální, Dětská) Praha


vedoucí tréninkového výboru dětské sekce
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
dětská sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
párová a rodinná sekce – hostující člen

Opatovická 13, Praha 1
Tel. 737557152
E-mail: marie.koprivova()email.cz

PhDr. Marie KOUTKOVÁ (Dětská) Praha


ČSPAP – řádný člen
dětská sekce – řádný člen

Ukrajinská 11, 101 00 Praha 10
E-mail: koutkova.m()seznam.cz

Mgr. Lucie LUCKÁ (Individuální, Rodinná) Praha


vedoucí párové a rodinné sekce
delegát EFPP párové a rodinné sekce
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
párová a rodinná sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Kafkova 320/3, 160 00 Praha 6
Tel.: 728 837 868
E-mail: lucielucka()volny.cz

Mgr. Lucie Lucká v současné době působí v soukromé praxi v Praze bez smlouvy s pojišťovnou. Kromě práce s individuálními klienty se věnuje také párové terapii. Je řádným členem České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a tréninkovým terapeutem její individuální sekce a párové a rodinné sekce. Z dřívějších dob jazykových studií jí zůstala záliba v (občasném) překládání beletrie a odborných textů. Eventuální kontakt je možný na tel. 728 837 868.

† PhDr. Olga MARLINOVÁ (Skupinová) Praha


Olga Marlibová zesnula 24.6.2020

PhDr. Olga Marlinová vystudovala klinickou psychologii na FFKU v Praze. Po emigraci v USA absolvovala psychoanalytický výcvik na W. A White Institutu v New Yorku (1973). Měla soukromou praxi na Manhattanu, zabývala se výukou a supervizí. Po návratu do vlasti (1994) vyučovala psychoanalýzu a klinickou psychologii na Katedře psychologie FFUK, vedla supervizní výcvikové skupiny pro psychoterapeuty a přednášela na finských univerzitách.
Působila v soukromé praxi v Praze. Byla členkou Americké psychoanalytické asociace, IPA, Group Analytic International Society a ČSPAP. Publikovala práce o psychoanalýze totality, problematice mezikulturální adaptace, o vztahové psychoanalýze a psychoterapii.

MUDr. Jaroslava MORAVCOVÁ (Skupinová) Plzeň


ČSPAP – řádný člen
skupinová sekce – řádný člen
individuální sekce – hostující člen

Psychiatrická a psychoterapeutická praxe
Sokolovská 77, 323 00 Plzeň
Mobil: 775 676 323
E-mail: mojara()seznam.cz

MUDr. Silvia NÜRNBERGER (Rodinná) Goldbach


ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – hostující člen
párová a rodinná sekce – řádný člen

Soukromá psychoterapeutická praxe.
Hönleinweg 9, 63739 Aschaffenburg, Německo
Tel.: +49 176 459 544 45
E-mail: silvia.nuernberger@gmail.com
www.silvianurnberger.com

Psychoanalytická psychoterapeutka působící momentálně v Německu, také řádná členka Institutu pro párovou psychoterapii ve Frankfurtu nad Mohanem (www.paarinstitut.de), členka redakční rady Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu a řádná členka Slovenské společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (www.sspap.sk).

Mgr. Petr OPLETAL (Skupinová, Rodinná) Světlá Hora


ČSPAP – řádný člen
skupinová sekce – řádný člen
párová a rodinná sekce – řádný člen

Vedoucí Psychoterapeutické komunity Pastor Bonus
Podlesí 20, 793 31 Světlá Hora
Mobil: 602 743 842
Tel.: 554 737 070
E-mail: opletal18()gmail.com
petropletal.cz

Mgr. Ing. Pavlína OPLETALOVÁ (Dětská, Rodinná) Světlá Hora


ČSPAP – řádný člen
dětská sekce – řádný člen
párová a rodinná sekce – řádný člen

Terapeutická komunita Pastor Bonus
Podlesí 20, 793 31 Světlá Hora
Mobil: 602 512 722
E-mail: p.opletalova()seznam.cz
pastorbonus.cz

PhDr. Vlasta PLÁŠKOVÁ (Rodinná) Praha


ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – hostující člen
párová a rodinná sekce – řádný člen

Gorazdova 11, 120 00 Praha 2
nebo U Studánky 122, Buštěhrad
Tel.: 222 250 684
Mobl: 602 943 720
E-mail: vlasta.p()tiscali.cz

MUDr. Petra POKORNÁ (Skupinová, Rodinná) Liberec


ČSPAP – řádný člen
skupinová sekce – řádný člen
párová a rodinná sekce – řádný člen
individuální sekce – hostující člen

MUDr. Ivana RŮŽIČKOVÁ (Individuální, Dětská) Praha


ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
dětská sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Opatovická 13, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 934 287
Mobil: 608 134 779
E-mail: ruzickova.ivana()post.cz

MUDr. Eduard RYS (Dětská) Praha

ČSPAP – řádný člen
dětská sekce – řádný člen

Kořenského 1038/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov
Email: eduard.rys()volny.cz
Mobil: +420 774 375 248

Mgr. Daniela SAIFRTOVÁ (Skupinová) Slaný

Mgr. Daniela Saifrtová
koordinátor
zástupce vedoucí skupinové sekce
skupinová sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
individuální sekce – hostující člen
párová a rodinná sekce – hostující člen

Ordinace klinické psychologie Slaný,
Wilsonova 585/5, Slaný
Tel. 735 055 069
saifrtova()volny.cz
www.psychologslany.cz

Mgr. Denisa SCHÜCKOVÁ (Skupinová) Praha


ČSPAP – řádný člen
vedoucí skupinové sekce
skupinová sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
individuální sekce – hostující člen

Ordinace klinické psychologie TeraPsyché
Přemyslovská 2346/11
130 00 Praha 3 — Vinohrady
terapsyche()gmail.com
www.terapsyche.cz

Mgr. Pavla SOKALSKÁ (Individuální, Rodinná) Praha


revizor
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen
párová a rodinná sekce – řádný člen

Přemyslovská 29, Praha 3
Mobil: 739 639 144
E-mail: pavla.sokalska()seznam.cz

PhDr. Michael ŠEBEK, CSc. (Individuální, Skupinová) Praha

ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
skupinová sekce – řádný člen

Nevanova 4, 163 00 Praha 6
Mobil: 603 496 278

Doc. MUDr. Jiří ŠIMEK (Individuální, Skupinová) Praha


ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
skupinová sekce – řádný člen

Břehová 3, 110 00 Praha 1
Tel.: 222 324 027
E-mail: jr.simek()volny.cz

MUDr. Jan ŠNELER (Skupinová) Brno


ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – hostující člen
skupinová sekce – řádný člen

Bellova 25, 623 00 Brno
Tel.: 543 515 480
Mobil: 606 238 641
E-mail: jsneler()email.cz

PhDr. Slavoj TITL (Individuální, Rodinná) Praha


zástupce vedoucího párové a rodinné sekce
delegát EFPP párové a rodinné sekce
ředitel IPPART
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
párová a rodinná sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Severozápadní IV/47, 140 00 Praha 4
Tel.: 272 760 240
E-mail: s.titl()seznam.cz

PhDr. Luděk VRBA (Individuální, Skupinová) Praha


poklad. skupinové sekce
delegát EFPP skupinové sekce
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
skupinová sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Vratislavova 2, 128 00 Praha 2
Tel.: 224 919 906
E-mail: vrba.psychoterapie()gmail.com

Jsem klinický psycholog, psychoanalytik, skupinový analytik, psychoanalytický psychoterapeut. S pacienty pracuji v soukromé praxi. V rámci ČSPAP provádím výcviky v individuální a skupinové psychoanalytické psychoterapii, vedu teoretické semináře a supervize. Jsem delegát ČSPAP za skupinovou sekci v Evropské federace psychoanalytické psychoterapie (EFPP – www.efpp.org). Jsem plným členem a lektorem České psychoanalytické společnosti (www.psychoanalyza.cz), zakládajícím členem Institutu skupinové analýzy (IGA Praha – www.igapraha.cz). Provádím supervize výcvikových komunit a pracovních (terapeutických) týmů.

MUDr. Mária VRBOVÁ (Dětská) Praha


poklad. dětské sekce
ČSPAP – řádný člen
dětská sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Ladova 7, 128 00 Praha 2
Mobil: 603 585 751
E-mail: mavrbova()seznam.cz

Soukromá psychoterapeutická praxe od roku 1996. Od roku 2002 členka dětské sekce ČSPAP. Od roku 2012 supervizorka v rámci dětské sekce ČSPAP. Spoluúčast na přípravě dětských konferencí, vedení diskusních skupin. Přednášková činnost, aktivní účast na seminářích psychoanalytického myšlení.

MUDr. Petr ZAHRADNÍK (Skupinová) Brno


ČSPAP – řádný člen
skupinová sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Škroupova 48, 636 00 Brno
Tel.: 548 531 396
Mobil: 732 271 724
E-mail: zahradnik()alfa95.cz

MUDr Petr Zahradník
nar.1962, absolvent lékařské fakulty v Brně v r.1986. Specializace v oboru psychiatrie – I. st. V r.1989, II. st. v r.1992, funkční specializace v psychoterapii v r.1997.
Psychoterapeutický výcvik: dynamická skupinová psychoterapie (Brněnský institut psychoterapie) v letech 1992 – 1998, skupinová psychoanalytická psychoterapie (Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii) 1997 – 2002.
Člen tréninkového výboru a tréninkový terapeut Brněnského institutu psychoterapie, řádný člen skupinové sekce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii.
Od r. 1992 pracuje v soukromé psychiatrické praxi v Brně s tím, že kromě všeobecné klientely se specializuje na práci s pacienty závislými na alkoholu a patologickými hráči. V rámci ordinace funguje několik psychoterapeutických skupin, pracujících se závislými pacienty dle principů psychodynamické psychoterapie. Publikační činnost se týká především psychodynamických aspektů závislostí a psychodynamiky skupinové terapie (Skupinová terapie závislých na alkoholu v ambulantní praxi – psychodynamické aspekty, Patologické hráčství – psychodynamické aspekty v etiologii a ambulantní terapii, Sny v ambulantních skupinách z pohledu psychoanalytické psychoterapie).

ČESTNÍ ČLENOVÉ

Miranda FEUCHTWANG


ČSPAP – čestný člen

Ann HORNE


ČSPAP – čestný člen

† PhDr. Olga MARLINOVÁ


Olga Marlinová zesnula 24.6.2020

† Doc. MUDr. Václav MIKOTA, CSc.


ČSPAP – čestný člen

Václav Mikota zesnul 3. 9. 2018
Zde si můžete přečíst
Poděkování od Lucie Lucké pronesené na pohřbu .
Rozhovor s V. Mikotou v blogu .
Článek D. Holuba o V. Mikotovi .
Vzpomínky na V. Mikotu .

Malcolm PINES


ČSPAP – čestný člen

RNDr. Mgr. Božena SRBECKÁ


Bývalý webmaster
ČSPAP – čestný člen

Lydia TISCHLER


ČSPAP – čestný člen

MIMOŘÁDNÍ ČLENOVÉ

PhDr. Iva ANDREJSOVÁ
PhDr. Ludmila CHVÁLOVÁ TRAPKOVÁ
PhDr. Jiří JAKUBŮ, PhD.
MProf. Lenka OČKOVÁ
Prof. PhDr. Alena PLHÁKOVÁ, CSc.

HOSTUJÍCÍ ČLENOVÉ

Individuální sekce

MUDr. Marcela ANTONČÍKOVÁ
Mgr. Radka BALÍKOVÁ
MUDr. Simona  BAXOVÁ-KLEČKOVÁ
Mgr. Jan BETLACH
Mgr. Tereza BLAHOTOVÁ KOSTKOVÁ
Ing. Bc. Josef BROŽ
Mgr. Eliška BURIAN LEXOVÁ
PhDr. Martina CIPROVÁ
Mgr. Ludmila FILIPOVÁ
Mgr. Anna FISHAKOVÁ
MUDr. Zuzana FOITOVÁ
MUDr. Renata FOUSKOVÁ
Bc. Martina FRANZOVÁ
PhDr. Iva GREGOROVÁ, PhD.
Mgr. Renata GREGOROVÁ
Mgr. Věra HAJNÁ
PhDr. Martin HAJNÝ
MUDr. Kateřina HALOUZKOVÁ
Mgr. Klára HARTLOVÁ
Mgr. Jana HEIDINGEROVÁ
MUDr. Milena HERČÍKOVÁ
Mgr. Renata HERENTINOVÁ
Bc. Klára HLŮŽOVÁ
Mgr. Pavla HODKOVÁ
MUDr. Dana HOLUBOVÁ
MUDr. Milica HRUŠKOVÁ
Mgr. Terézia HUDECOVÁ
Mgr. Miriama CHLEBOVCOVÁ
Mgr. Pavla CHODOROVÁ
Mgr. Veronika JURÍČKOVÁ
MUDr. Lucie  KALIŠOVÁ, PhD.
Mgr. Radim KARPÍŠEK
PhDr. Mgr. Zdenka KLAPALOVÁ, Csc.
Mgr. Eva KLENEROVÁ
Mgr. Michaela KOKEŠOVÁ
Mgr. Jan KONOPÁSEK
Mgr. Zuzana KRÁČMAROVÁ-TURÁKOVÁ
Bc. et Bc. Lenka KUČEROVÁ
Mgr. Tomáš KUFA
MUDr. Tamara KULLEOVÁ
MUDr. Helena KUŽELKOVÁ
PhDr. Gabriela LANGOŠOVÁ
Mgr. Jan LAZAR
MUDr. Vlastislav LEHEČKA
Mgr. Marta LINKOVÁ
Mgr. Petr LOUDA
Mgr. Ján LUKÁNY
Mgr. Roman MACURA
Mgr. Martin MAGULA
Mgr. Karel MALIMÁNEK
PhDr. Martina MALOTOVÁ
MUDr. Maria Gabriela MARTIN CANTISANO
Mgr. Jiřina MELZER
Mgr. Hana MICHALCOVÁ
MUDr. Jaroslava MORAVCOVÁ
Mgr. Martin MUSIL
PhDr. Michal NOVÁK
Mgr. Veronika NOVÁKOVÁ
MUDr. Silvia NÜRNBERGER
Mgr. Pavel OULOVSKÝ
Mgr. Ludmila PADEVĚTOVÁ
Mgr. Kristýna PÁRALOVÁ RAŠPLOVÁ
Bc. Daniela PARMOVÁ MBA
MUDr. Renáta PEŠICOVÁ
MUDr. Martina PLAČKOVÁ
PhDr. Vlasta PLÁŠKOVÁ
MUDr. Petra POKORNÁ
MUDr. Lenka PUFLEROVÁ
MUDr. Jana REIFOVÁ
Mgr. Olga RENDLOVÁ
MUDr. Zuzana RITTEROVÁ
Mgr. Andrea ŘEHÁKOVÁ
Mgr. Daniela SAIFRTOVÁ
PhDr. et Mgr. Veronika SAILEROVÁ
MUDr. Hynek SECHOVSKÝ
MUDr. Jana SCHMIDTOVÁ
Mgr. Denisa SCHÜCKOVÁ
Mgr. Dominika SKALICKÁ
Mgr. Linda SPĚVÁČKOVÁ
MUDr. Blanka STEFANOVIČOVÁ
PhDr. Anna STODOLOVÁ
Mgr. Petra SUMCOVOVÁ
Mgr. Stanislava SVĚCHOTOVÁ
Mgr. et Mgr. Veronika SVOBODOVÁ
PhDr. Drahuše ŠIROKÁ
MUDr. Jan ŠNELLER
Mgr. Martina ŠTĚTINOVÁ
Jana VALEČKOVÁ
Mgr. Lenka VARYŠOVÁ
PhDr. Martina VENGLÁŘOVÁ
Mgr. et Mgr. Irena VETCHÁ PUŠKÁŠOVÁ
Mgr, M.Sc. Michaela VIKTORINOVÁ
MUDr. Jana VIKTOROVÁ
Dana VLČKOVÁ, DiS.
Mgr. Karolina VOLDŘICHOVÁ
Mgr. Kamil Antonín VONDROUŠ
Mgr. Barbora WENIGOVÁ
Mgr. Lenka ZAJÍCOVÁ
Mgr. Jana ŽALUDOVÁ HEIDINGEROVÁ
Mgr. Mariana ŽDÍMALOVÁ
Akad. mal. Kamila ŽENATÁ

Skupinová sekce

MUDr. David ADAMEČEK
Mgr. et Mgr. Aneta ANTLOVÁ
Štěpánka BALŠÍNKOVÁ
PhDr. Jiří BROŽA
Bc. Ivo BUČEK
PhDr. Hana DRÁBKOVÁ
Mgr. Dominika DRAHOVZALOVÁ
MUDr. Mgr. Luděk DVOŘÁK
Mgr. Alica GAŽOVÁ
Mgr. Juliana HAMARI
Ing. Stanislav HÁŠA
Marek HOLUB
MUDr. Alice HOLUBOVÁ
JUDr. Věra HONUSKOVÁ Ph.D.
Mgr. Kamil CHALUPA
Mgr. Jana IVIČIČOVÁ
Mgr. Vendula JÁNSKÁ
Mgr. art. Zuzana JASENKOVÁ
Ing. BcA. et Bc. Radka JOSKOVÁ
Mgr. Marcela KŘÍŽOVÁ
Mgr. Radka KUBÍKOVÁ
Mgr. Kateřina KUTHEIL
Mgr. Tereza LEHEČKA  
Kristýna LUCÁKOVÁ
MUDr. Lýdia LUKÁNYOVÁ
PhDr. Ondřej MATĚJKA, Ph.D.
MUDr. Jakub MEDAL
Mgr. Gabriela MINAŘÍK
Mgr. Vladimír MLÁDEK
Mgr. Markéta NOVOTNÁ
Mgr. Peter OBUCH
MUDr. Jan OHNISKO
Mgr. Anna OHNISKOVÁ
Mgr. Ondřejka OTEVŘELOVÁ
Mgr. Kristýna PÁRALOVÁ
Mgr. Linda PEICHLOVÁ
Mgr. Alžběta PETŘINOVÁ
Mgr. Natálie PITÁKOVÁ
Mgr. Aneta PLÝHALOVÁ
Mgr. Zuzana POHLOVÁ
Bernadeta PRIBULOVÁ
PhDr. Hikmet PŘÍHODOVÁ VAVREČKOVÁ
Mgr. Lucie REICHOVÁ
PhDr. Mabel RODRIGUEZ, Ph.D.
Mgr. Jana RŮŽIČKOVÁ
Mgr. Andrea ŘEHÁKOVÁ
Mgr. Petr SÁDEK
MUDr. Jana SCHMIDTOVÁ
MUDr. Ivana ŠIMKOVÁ
MUDr. Jana ŠOLCOVÁ
MUDr. Eva ŠUHAJDOVÁ
Jana VALEČKOVÁ
PhDr. Martina VENGLÁŘOVÁ
Akad. mal. Kamila ŽENATÁ

Dětská sekce

Mgr. Martin BAYER
Mgr. Klára BENEŠOVÁ
Mgr. Zuzana BLÁHOVÁ
Mgr. Eliška CINERT
Mgr. Anežka ČÍŽKOVÁ
MUDr. Andrea EFREMOVÁ, PhD.
Bc. et Bc. Martin GALBAVÝ
PhDr. Michaela HAPALOVÁ
Mgr. Pavla HODKOVÁ
MUDr. Anna HRUŠKOVÁ KUŠNIERIKOVÁ
PhDr. Miroslava CHMELÍČKOVÁ
Mgr. Jana CHOROUŠOVÁ
Mgr. Eliška KLETEČKOVÁ
Mgr. Daniel KOŘÍNEK
Mgr. Romana MALCZYK
PhDr. Martina MALOTOVÁ
Mgr. Martin MUSIL
Mgr. Tereza POLÁKOVÁ
MUDr. Jana SCHMIDTOVÁ
Mgr. Jitka STUDENOVSKÁ
Mgr, M.Sc. Michaela VIKTORINOVÁ
MUDr. Jana VIKTOROVÁ
Mgr. Michal VOLDŘICH
Mgr. Jana ZVĚŘINOVÁ
MUDr. Matouš ŽÁČEK

Párová a rodinná sekce

MUDr. David ADAMEČEK
Mgr. Zuzana BLÁHOVÁ
Mgr. Věra HAJNÁ
MUDr. Dana KÁROVÁ
PhDr. Markéta KAVALE
Mgr. Michaela KOKEŠOVÁ
MUDr. Marie KOPŘIVOVÁ
Mgr. Zuzana KRÁČMAROVÁ-TURÁKOVÁ
Mgr. Marta LINKOVÁ
Mgr. Martin MAGULA
PhDr. Martina MALOTOVÁ
PhDr. Michal NOVÁK
Mgr. Daniela SAIFRTOVÁ
MUDr. Hynek SECHOVSKÝ
MUDr. Jana SCHMIDTOVÁ
Mgr. Martina ŠTĚTINOVÁ
MUDr. Jana VIKTOROVÁ
Mgr. Barbora WENIGOVÁ