ČASTÉ OTÁZKY

Co je psychoanalytická psychoterapie?

Popis najdete na tomto odkaze.

Komu je výcvik určen? Kdo se může hlásit do výcviku?

Uchazeči musí mít před přijetím do výcviku kvalifikaci k provádění lékařské nebo psychologické profese nebo k jiné, pro zdravotnictví vhodné profese. Lze udělit výjimky jednotlivcům, kteří po delší dobu praktikují psychoterapii a nesplňují výše uvedené podmínky. Podmínkou je nejméně jednoroční klinická, případně psychologicko-poradenská praxe.

Mohou se do výcviku hlásit studenti?

Vysokoškolští studenti specializovaných oborů (viz výše, nejméně 23letí) mohou po úspěšně složeném přijímacím pohovoru vstoupit do první fáze výcviku, tj. do osobní výcvikové psychoterapie a navštěvovat výuku a semináře z teorie. Do druhé, supervizní fáze výcviku, mohou vstoupit až po vlastní, nejméně jednoroční klinické, případně psychologicko-poradenské praxi. Kolokvium mohou absolvovat po tříletém výkonu klinického nebo psychologicko-poradenského povolání na plný úvazek (nebo jeho ekvivalent).

Kdy a jak se mohu do výcviku přihlásit?

Přihlášky do výcviku je možné posílat průběžně, přijímací pohovory probíhají kontinuálně. Uchazeč projeví svůj zájem o vstup do výcviku písemně vyplněním přihlášky do výcviku nebo u vedoucího dané sekce. Hlásí se konkrétně do výcviku v individuální PAPT (individuální sekce), skupinové PAPT (skupinové sekce) nebo PAPT dětí a adolescentů (dětské sekce). Kvalifikace psychoanalytického párového a rodinného terapeuta (párová a rodinná sekce) může být obdržena jakožto dodatková kvalifikace ke kvalifikaci psychoanalytického psychoterapeuta v individuální sekci, sekci skupinové nebo sekci pro děti a dospívající.

Jak probíhá přijímání uchazeče?

Uchazeč absolvuje dva přijímací pohovory u dvou tréninkových terapeutů, jimž uchazeč uhradí smluvní honorář za tyto úkony.
Přijímací pohovory vyhodnotí tréninkoví terapeuti nezávisle na sobě a výsledky předloží na nejbližší schůzce tréninkového výboru, který rozhodne o přijetí uchazeče za kandidáta. Předmětem hodnocení je způsobilost uchazeče pro podstoupení osobního výcviku, výsledně i výkonu profese psychoanalytického psychoterapeuta. Posuzuje se vzdělání, využitelnost výcviku pro praxi a osobní předpoklady.

Kde najdu podrobnější informace o výcviku?

Obecnější informace a kontakty na vedoucí sekcí najdete na úvodní stránce výcviku. Podrobné informace najdete v pravidlech výcviku jednotlivých sekcí (individuální, skupinové, dětské, párové a rodinné).

Kolik výcvik stojí?

Stanovit celkovou cenu výcviku není snadné. Podrobnější rozpis ceny výcviku pro skupinovou sekci najdete zde.
Obecně se cena skládá z poplatků za
• vstupní pohovory (pro skupinovou sekci 2000 Kč),
• pohovory do supervizní části výcviku (pro skupinovou sekci 2000 Kč)
• sebezkušenostní část, která je dána počtem hodin (podle sekcí) a cenou za hodinu (stanovené tréninkovým terapeutem nebo schůzí řádných členů)
• teoretickou část, která obsahuje Teorii I pro všechny sekce (v současnosti 11 400 Kč) a Teorii II (v současnosti 11 400 Kč pro individuální a dětskou sekci, 12 415 Kč pro skupinovou sekci))
• supervizní část, která je dána počtem hodin (podle sekcí) a cenou za hodinu (stanovené supervizorem nebo schůzí řádných členů).

Mohu se zúčastnit teoretických přednášek ČSPAP, i když nejsem ve výcviku ČSPAP?

Cyklus Teorie I. – Základy psychoanalytické teorie je přístupný také kolegům z oborů psychiatrie, psychologie a spřízněných pomáhajících profesí i zájemcům z širší veřejnosti.
Cyklus Teorie II – Technika individuální a dětské psychoanalytické psychoterapie je přístupný také kolegům z oborů psychiatrie, psychologie a spřízněných pomáhajících profesí. Podmínkou účasti je zkušenost s psychoterapeutickou prací s klienty.