TRÉNINKOVÍ TERAPEUTI

Děleni dle sekcí

Individuální sekce

PhDr. Václav BURIÁNEK Praha


ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
skupinová sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Samcova 1, 110 00 Praha 1
Mobil: 603 146 729
E-mail: v.burianek()centrum.cz
vaclavburianek.cz

Začátkem roku 2007 vyšla knížka dr. Buriánka Fakta a dojmy: Psychoanalytikův malý průvodce rodným krajem Sigmunda Freuda

MUDr. Halina ČERMÁKOVÁ Praha


vedoucí individuální sekce
vedoucí tréninkového výboru individuální sekce
delegát EFPP
delegát EFPP individuální sekce
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Högerova 810, 252 64 Velké Přílepy
Praha-západ
Tel.: 220 563 158
Mobil: 606 364 369
E-mail: halina.cermakova()centrum.cz
psychoterapeut.info

PhDr. Veronika ČERMÁKOVÁ Praha


ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
skupinová sekce – hostující člen

Soukromá psychoterapeutická praxe
Muchova 7, 160 00 Praha 6
Mobil: 720 423 380
E-mail: cermakov()volny.cz

Jsem klinická psycholožka, psychoanalytická psychoterapeutka, supervizorka. Pracovala jsem v Odbočce pro rehabilitaci neuróz v Lobči (při FN 2 Praha), v Poradně pro rodinu Praha-západ.
Pracuji jako psychoterapeutka v soukromé praxi a jako supervizor týmové i individuální práce. Jsem tréninkovým terapeutem individuální sekce ČSPAP, supervizorem Evropské asociace pro supervizi, mnoho let pracuji jako lektor psychoterapeutických výcviků (VIAP, SUR) a příležitostně přednáším (ČSPAP, Pražská psychoterapeutická fakulta, Rafael institut…). Mám atestaci z klinické psychologie, zkoušku z funkční specializace v psychoterapii. Jsem řádnou členkou České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP) a Českého institutu pro supervizi (ČIS).

MUDr. David HOLUB Ph.D. Praha


ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
skupinová sekce – řádný člen
párová a rodinná sekce – řádný člen

Táboritská 722/12, 130 05 Praha 3
Mobil: 603 921 192
E-mail: holub.mail()gmail.com

Absolvoval výcvik ve psychoanalyticky orientované skupinové (1992-1998), individuální (1997-2004) a párové (2008-2010) psychoterapii, od roku 2006 je kandidát psychoanalytického výcviku České psychoanalytické společnosti. Vyučuje na Katedře psychologie FSS MU v Brně psychoanalýzu a psychoanalytickou psychoterapii. Výzkumně se zabýval vztahem toxoplazmózy a schizofrenního onemocnění. Člen České psychoanalytické společnosti, České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. Spoluzakladatel a šéfredaktor časopisu Revue psychoanalytická psychoterapie, člen poradního sboru časopisu Psychoterapie, recenzent časopisu Frontiers in Psychoanalysis and Neuropsychoanalysis. Psychoterapii se věnuje od roku 1994 v různých kontextech a zařízeních: PL Horní Beřkovice, Denní sanatorium „Ondřejov“, Psychiatrická ambulance v Mělníku, jako primář Psychiatrického a psychoterapeutického oddělení Nemocnice Ostrov. Působil ve Velké Británii na pozici Consultant Psychiatrist (NHS, 2005-2006, 2010-2013), nyní pracuje v soukromé praxi v Praze 3, a na Psychosomatické klinice, Praha 6. Zaměřuje se především na vysokofrekvenční terapie (2x a víckrát týdně) a psychoanalýzu, do léčby také přijímá páry. Psychiatrickou a psychoterapeutickou péči nabízí česky i anglicky mluvícím pacientům.

V roce 1999 získal funkční specializaci v systematické psychoterapii, v roce 2000 složil 2. atestaci pro obor psychiatrie. Od roku 2003 je držitelem osvědčení České lékařské komory k výkonu samostatné lékařské praxe a licence pro funkci primáře a pro poskytování poradenských služeb pro obor psychiatrie. Současně je držitelem licence pro provozování psychiatrie ve Velké Británii a je na seznamu specialistů General Medical Council (6119280). Je výcvikovým lektorem pro Operacionalizovanou psychodynamickou diagnostiku (OPD-2) pro Českou republiku.

PhDr. Miroslava CHMELÍČKOVÁ Praha


animátor Teorie a PR ČSPAP
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
dětská sekce – hostující člen

Kouřimská 18, Vinohrady, Praha 3
Mobil: 602 663 222
e-mail: mirka.chmelickova()seznam.cz

MUDr. Petr KLIMPL CSc. Brno


ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
skupinová sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

IBC – Příkop 4, 602 00 Brno 2
Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
Mobil: 603 836 428
E-mail: petr()klimpl.com
klimpl.com

Údaje, týkající se praxe a mého profesionálního vývoje najdete na klimpl.com

Doc. PhDr. Jana KOCOURKOVÁ Praha


ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Nad Královskou oborou 45, 170 00 Praha 7
Tel.: 224 433 456
E-mail: Jana.Kocourkova()lfmotol.cuni.cz

MUDr. Marie KOPŘIVOVÁ Praha


vedoucí tréninkového výboru dětské sekce
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
dětská sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
párová a rodinná sekce – hostující člen

Opatovická 13, Praha 1
Tel.: 737557152
E-mail: marie.koprivova()email.cz

Mgr. Lucie LUCKÁ Praha


vedoucí párové a rodinné sekce
poklad. individuální sekce
poklad. párové a rodinné sekce
delegát EFPP párové a rodinné sekce
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
párová a rodinná sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Kafkova 320/3, 160 00 Praha 6
Tel.: 728 837 868
E-mail: lucielucka()volny.cz

Mgr. Lucie Lucká v současné době působí v soukromé praxi v Praze bez smlouvy s pojišťovnou. Kromě práce s individuálními klienty se věnuje také párové terapii. Je řádným členem České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a tréninkovým terapeutem její individuální sekce a párové a rodinné sekce. Z dřívějších dob jazykových studií jí zůstala záliba v (občasném) překládání beletrie a odborných textů. Eventuální kontakt je možný na tel. 728 837 868.

MUDr. Ivana RŮŽIČKOVÁ Praha


ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
dětská sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Opatovická 13, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 934 287
Mobil: 608 134 779
E-mail: ruzickova.ivana()post.cz

Doc. MUDr. Jiří ŠIMEK Praha


ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
skupinová sekce – řádný člen

Břehová 3, 110 00 Praha 1
Tel.: 222 324 027
E-mail: jr.simek()volny.cz

PhDr. Slavoj TITL Praha


zástupce vedoucího individuální sekce
zástupce vedoucího párové a rodinné sekce
delegát EFPP párové a rodinné sekce
ředitel IPPART
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
párová a rodinná sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Severozápadní IV/47, 140 00 Praha 4
Tel.: 272 760 240
E-mail: s.titl()seznam.cz

PhDr. Luděk VRBA Praha


poklad. skupinové sekce
delegát EFPP skupinové sekce
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
skupinová sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Vratislavova 2, 128 00 Praha 2
Tel.: 224 919 906
E-mail: vrba.psychoterapie()gmail.com

Jsem klinický psycholog, psychoanalytik, skupinový analytik, psychoanalytický psychoterapeut. S pacienty pracuji v soukromé praxi. V rámci ČSPAP provádím výcviky v individuální a skupinové psychoanalytické psychoterapii, vedu teoretické semináře a supervize. Jsem delegát ČSPAP za skupinovou sekci v Evropské federace psychoanalytické psychoterapie (EFPP – www.efpp.org). Jsem plným členem a lektorem České psychoanalytické společnosti (www.psychoanalyza.cz), zakládajícím členem Institutu skupinové analýzy (IGA Praha – www.igapraha.cz). Provádím supervize výcvikových komunit a pracovních (terapeutických) týmů.

Párová a rodinná sekce

Mgr. Lucie LUCKÁ Praha


vedoucí párové a rodinné sekce
poklad. individuální sekce
poklad. párové a rodinné sekce
delegát EFPP párové a rodinné sekce
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
párová a rodinná sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Kafkova 320/3, 160 00 Praha 6
Tel.: 728 837 868
E-mail: lucielucka()volny.cz

Mgr. Lucie Lucká v současné době působí v soukromé praxi v Praze bez smlouvy s pojišťovnou. Kromě práce s individuálními klienty se věnuje také párové terapii. Je řádným členem České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a tréninkovým terapeutem její individuální sekce a párové a rodinné sekce. Z dřívějších dob jazykových studií jí zůstala záliba v (občasném) překládání beletrie a odborných textů. Eventuální kontakt je možný na tel. 728 837 868.

PhDr. Slavoj TITL Praha


zástupce vedoucího individuální sekce
zástupce vedoucího párové a rodinné sekce
delegát EFPP párové a rodinné sekce
ředitel IPPART
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
párová a rodinná sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Severozápadní IV/47, 140 00 Praha 4
Tel.: 272 760 240
E-mail: s.titl()seznam.cz

Skupinová sekce

PhDr. Václav BURIÁNEK Praha


ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
skupinová sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Samcova 1, 110 00 Praha 1
Mobil: 603 146 729
E-mail: v.burianek()centrum.cz
vaclavburianek.cz

Začátkem roku 2007 vyšla knížka dr. Buriánka Fakta a dojmy: Psychoanalytikův malý průvodce rodným krajem Sigmunda Freuda

MUDr. Dana KÁROVÁ Praha


zástupce vedoucího skupinové sekce
vedoucí tréninkového výboru skupinové sekce
ČSPAP – řádný člen
skupinová sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
párová a rodinná sekce – hostující člen

Brandejsova 467, 164 00 Praha 6 Nebušice
Tel.: 233 081 245
E-mail: dana_kara()hotmail.com

Mgr. Helena KLÍMOVÁ Praha


ČSPAP – řádný člen
skupinová sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Na Dubině 5, 147 00 Praha 4
Tel.: 241 725 657
Mobil: 605 439 354
E-mail: hklimova()volny.cz
helena-klimova.cz

MUDr. Petr KLIMPL CSc. Brno


ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
skupinová sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

IBC – Příkop 4, 602 00 Brno 2
Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
Mobil: 603 836 428
E-mail: petr()klimpl.com
klimpl.com

Údaje, týkající se praxe a mého profesionálního vývoje najdete na klimpl.com

Mgr. Daniela SAIFRTOVÁ Slaný

Mgr. Daniela Saifrtová
vedoucí skupinové sekce
skupinová sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
individuální sekce – hostující člen
párová a rodinná sekce – hostující člen

Ordinace klinické psychologie Slaný,
Lázeňská 228/3, Slaný
Tel. 735 055 069
saifrtova()volny.cz
www.psychologslany.cz

Mgr. Denisa SCHÜCKOVÁ (Skupinová) Praha


ČSPAP – řádný člen
skupinová sekce – řádný člen

Ordinace klinické psychologie TeraPsyché
Přemyslovská 2346/11
130 00 Praha 3 — Vinohrady
terapsyche()gmail.com
www.terapsyche.cz

PhDr. Luděk VRBA Praha


poklad. skupinové sekce
delegát EFPP skupinové sekce
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
skupinová sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Vratislavova 2, 128 00 Praha 2
Tel.: 224 919 906
E-mail: vrba.psychoterapie()gmail.com

Jsem klinický psycholog, psychoanalytik, skupinový analytik, psychoanalytický psychoterapeut. S pacienty pracuji v soukromé praxi. V rámci ČSPAP provádím výcviky v individuální a skupinové psychoanalytické psychoterapii, vedu teoretické semináře a supervize. Jsem delegát ČSPAP za skupinovou sekci v Evropské federace psychoanalytické psychoterapie (EFPP – www.efpp.org). Jsem plným členem a lektorem České psychoanalytické společnosti (www.psychoanalyza.cz), zakládajícím členem Institutu skupinové analýzy (IGA Praha – www.igapraha.cz). Provádím supervize výcvikových komunit a pracovních (terapeutických) týmů.

MUDr. Petr ZAHRADNÍK Brno


ČSPAP – řádný člen
skupinová sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Škroupova 48, 636 00 Brno
Tel.: 548 531 396
Mobil: 732 271 724
E-mail: zahradnik()alfa95.cz

MUDr Petr Zahradník
nar.1962, absolvent lékařské fakulty v Brně v r.1986. Specializace v oboru psychiatrie – I. st. V r.1989, II. st. v r.1992, funkční specializace v psychoterapii v r.1997.
Psychoterapeutický výcvik: dynamická skupinová psychoterapie (Brněnský institut psychoterapie) v letech 1992 – 1998, skupinová psychoanalytická psychoterapie (Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii) 1997 – 2002.
Člen tréninkového výboru a tréninkový terapeut Brněnského institutu psychoterapie, řádný člen skupinové sekce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii.
Od r. 1992 pracuje v soukromé psychiatrické praxi v Brně s tím, že kromě všeobecné klientely se specializuje na práci s pacienty závislými na alkoholu a patologickými hráči. V rámci ordinace funguje několik psychoterapeutických skupin, pracujících se závislými pacienty dle principů psychodynamické psychoterapie. Publikační činnost se týká především psychodynamických aspektů závislostí a psychodynamiky skupinové terapie (Skupinová terapie závislých na alkoholu v ambulantní praxi – psychodynamické aspekty, Patologické hráčství – psychodynamické aspekty v etiologii a ambulantní terapii, Sny v ambulantních skupinách z pohledu psychoanalytické psychoterapie).

Dětská sekce

MUDr. Patricie KOLLÁROVÁ (Dětská) Praha


ČSPAP – řádný člen
dětská sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
E-mail: patricie.kollarova()gmail.com

MUDr. Marie KOPŘIVOVÁ Praha


vedoucí tréninkového výboru dětské sekce
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
dětská sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
párová a rodinná sekce – hostující člen

Opatovická 13, Praha 1
Tel.: 737557152
E-mail: marie.koprivova()email.cz

MUDr. Ivana RŮŽIČKOVÁ Praha


ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
dětská sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Opatovická 13, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 934 287
Mobil: 608 134 779
E-mail: ruzickova.ivana()post.cz

MUDr. Mária VRBOVÁ Praha


poklad. dětské sekce
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – hostující člen
dětská sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Ladova 7, 128 00 Praha 2
Mobil: 603 585 751
E-mail: mavrbova()seznam.cz

Soukromá psychoterapeutická praxe od roku 1996. Od roku 2002 členka dětské sekce ČSPAP. Od roku 2012 supervizorka v rámci dětské sekce ČSPAP. Spoluúčast na přípravě dětských konferencí, vedení diskusních skupin. Přednášková činnost, aktivní účast na seminářích psychoanalytického myšlení.