TRÉNINKOVÍ TERAPEUTI

Děleni dle sekcí

Individuální sekce

PhDr. Václav BURIÁNEK Praha


ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
skupinová sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Samcova 1, 110 00 Praha 1
Mobil: 603 146 729
E-mail: v.burianek()centrum.cz
vaclavburianek.cz

Začátkem roku 2007 vyšla knížka dr. Buriánka Fakta a dojmy: Psychoanalytikův malý průvodce rodným krajem Sigmunda Freuda

MUDr. Halina ČERMÁKOVÁ Praha


vedoucí individuální sekce
vedoucí tréninkového výboru individuální sekce
delegát EFPP
delegát EFPP individuální sekce
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Högerova 810, 252 64 Velké Přílepy
Praha-západ
Tel.: 220 563 158
Mobil: 606 364 369
E-mail: halina.cermakova()centrum.cz
psychoterapeut.info

PhDr. Veronika ČERMÁKOVÁ Praha


ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
skupinová sekce – hostující člen

Soukromá psychoterapeutická praxe
Muchova 7, 160 00 Praha 6
Mobil: 720 423 380
E-mail: cermakov()volny.cz

Jsem klinická psycholožka, psychoanalytická psychoterapeutka, supervizorka. Pracovala jsem v Odbočce pro rehabilitaci neuróz v Lobči (při FN 2 Praha), v Poradně pro rodinu Praha-západ.
Pracuji jako psychoterapeutka v soukromé praxi a jako supervizor týmové i individuální práce. Jsem tréninkovým terapeutem individuální sekce ČSPAP, supervizorem Evropské asociace pro supervizi, mnoho let pracuji jako lektor psychoterapeutických výcviků (VIAP, SUR) a příležitostně přednáším (ČSPAP, Pražská psychoterapeutická fakulta, Rafael institut…). Mám atestaci z klinické psychologie, zkoušku z funkční specializace v psychoterapii. Jsem řádnou členkou České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP) a Českého institutu pro supervizi (ČIS).

MUDr. David HOLUB Ph.D. Praha


ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
skupinová sekce – řádný člen
párová a rodinná sekce – řádný člen

Táboritská 722/12, 130 05 Praha 3
Mobil: 603 921 192
E-mail: holub.mail()gmail.com

Absolvoval výcvik ve psychoanalyticky orientované skupinové (1992-1998), individuální (1997-2004) a párové (2008-2010) psychoterapii, od roku 2006 je kandidát psychoanalytického výcviku České psychoanalytické společnosti. Vyučuje na Katedře psychologie FSS MU v Brně psychoanalýzu a psychoanalytickou psychoterapii. Výzkumně se zabýval vztahem toxoplazmózy a schizofrenního onemocnění. Člen České psychoanalytické společnosti, České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. Spoluzakladatel a šéfredaktor časopisu Revue psychoanalytická psychoterapie, člen poradního sboru časopisu Psychoterapie, recenzent časopisu Frontiers in Psychoanalysis and Neuropsychoanalysis. Psychoterapii se věnuje od roku 1994 v různých kontextech a zařízeních: PL Horní Beřkovice, Denní sanatorium „Ondřejov“, Psychiatrická ambulance v Mělníku, jako primář Psychiatrického a psychoterapeutického oddělení Nemocnice Ostrov. Působil ve Velké Británii na pozici Consultant Psychiatrist (NHS, 2005-2006, 2010-2013), nyní pracuje v soukromé praxi v Praze 3, a na Psychosomatické klinice, Praha 6. Zaměřuje se především na vysokofrekvenční terapie (2x a víckrát týdně) a psychoanalýzu, do léčby také přijímá páry. Psychiatrickou a psychoterapeutickou péči nabízí česky i anglicky mluvícím pacientům.

V roce 1999 získal funkční specializaci v systematické psychoterapii, v roce 2000 složil 2. atestaci pro obor psychiatrie. Od roku 2003 je držitelem osvědčení České lékařské komory k výkonu samostatné lékařské praxe a licence pro funkci primáře a pro poskytování poradenských služeb pro obor psychiatrie. Současně je držitelem licence pro provozování psychiatrie ve Velké Británii a je na seznamu specialistů General Medical Council (6119280). Je výcvikovým lektorem pro Operacionalizovanou psychodynamickou diagnostiku (OPD-2) pro Českou republiku.

PhDr. Miroslava CHMELÍČKOVÁ Praha


animátor Teorie a PR ČSPAP
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
dětská sekce – hostující člen

Hřbitovní 1, Praha 4-Kunratice
Mobil: 602 663 222
e-mail: mirka.chmelickova()seznam.cz

MUDr. Petr KLIMPL CSc. Brno


ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
skupinová sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

IBC – Příkop 4, 602 00 Brno 2
Mobil: 603 836 428
E-mail: petr()klimpl.com
klimpl.com

Údaje, týkající se praxe a mého profesionálního vývoje najdete na klimpl.com

Doc. PhDr. Jana KOCOURKOVÁ Praha


ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Nad Královskou oborou 45, 170 00 Praha 7
Tel.: 224 433 456
E-mail: Jana.Kocourkova()lfmotol.cuni.cz

MUDr. Marie KOPŘIVOVÁ Praha


vedoucí tréninkového výboru dětské sekce
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
dětská sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
párová a rodinná sekce – hostující člen

Chelčického 39, 130 00 Praha 3
Tel.: 222 581 296
E-mail: marie.koprivova()email.cz

Mgr. Lucie LUCKÁ Praha


vedoucí párové a rodinné sekce
poklad. individuální sekce
poklad. párové a rodinné sekce
delegát EFPP párové a rodinné sekce
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
párová a rodinná sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Kafkova 320/3, 160 00 Praha 6
Tel.: 728 837 868
E-mail: lucielucka()volny.cz

Mgr. Lucie Lucká v současné době působí v soukromé praxi v Praze bez smlouvy s pojišťovnou. Kromě práce s individuálními klienty se věnuje také párové terapii. Je řádným členem České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a tréninkovým terapeutem její individuální sekce a párové a rodinné sekce. Z dřívějších dob jazykových studií jí zůstala záliba v (občasném) překládání beletrie a odborných textů. Eventuální kontakt je možný na tel. 728 837 868.

MUDr. Ivana RŮŽIČKOVÁ Praha


ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
dětská sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Opatovická 13, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 934 287
Mobil: 608 134 779
E-mail: ruzickova.ivana()post.cz

Doc. MUDr. Jiří ŠIMEK Praha


ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
skupinová sekce – řádný člen

Břehová 3, 110 00 Praha 1
Tel.: 222 324 027
E-mail: jr.simek()volny.cz

PhDr. Slavoj TITL Praha


zástupce vedoucího individuální sekce
zástupce vedoucího párové a rodinné sekce
delegát EFPP párové a rodinné sekce
ředitel IPPART
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
párová a rodinná sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Severozápadní IV/47, 140 00 Praha 4
Tel.: 272 760 240
E-mail: s.titl()seznam.cz

PhDr. Luděk VRBA Praha


poklad. skupinové sekce
delegát EFPP skupinové sekce
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
skupinová sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Vratislavova 2, 128 00 Praha 2
Tel.: 224 919 906
E-mail: vrba.psychoterapie()gmail.com

Jsem klinický psycholog, psychoanalytik, skupinový analytik, psychoanalytický psychoterapeut. S pacienty pracuji v soukromé praxi. V rámci ČSPAP provádím výcviky v individuální a skupinové psychoanalytické psychoterapii, vedu teoretické semináře a supervize. Jsem delegát ČSPAP za skupinovou sekci v Evropské federace psychoanalytické psychoterapie (EFPP – www.efpp.org). Jsem plným členem a lektorem České psychoanalytické společnosti (www.psychoanalyza.cz), zakládajícím členem Institutu skupinové analýzy (IGA Praha – www.igapraha.cz). Provádím supervize výcvikových komunit a pracovních (terapeutických) týmů.

Párová a rodinná sekce

Mgr. Lucie LUCKÁ Praha


vedoucí párové a rodinné sekce
poklad. individuální sekce
poklad. párové a rodinné sekce
delegát EFPP párové a rodinné sekce
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
párová a rodinná sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Kafkova 320/3, 160 00 Praha 6
Tel.: 728 837 868
E-mail: lucielucka()volny.cz

Mgr. Lucie Lucká v současné době působí v soukromé praxi v Praze bez smlouvy s pojišťovnou. Kromě práce s individuálními klienty se věnuje také párové terapii. Je řádným členem České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a tréninkovým terapeutem její individuální sekce a párové a rodinné sekce. Z dřívějších dob jazykových studií jí zůstala záliba v (občasném) překládání beletrie a odborných textů. Eventuální kontakt je možný na tel. 728 837 868.

PhDr. Slavoj TITL Praha


zástupce vedoucího individuální sekce
zástupce vedoucího párové a rodinné sekce
delegát EFPP párové a rodinné sekce
ředitel IPPART
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
párová a rodinná sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Severozápadní IV/47, 140 00 Praha 4
Tel.: 272 760 240
E-mail: s.titl()seznam.cz

Skupinová sekce

PhDr. Václav BURIÁNEK Praha


ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
skupinová sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Samcova 1, 110 00 Praha 1
Mobil: 603 146 729
E-mail: v.burianek()centrum.cz
vaclavburianek.cz

Začátkem roku 2007 vyšla knížka dr. Buriánka Fakta a dojmy: Psychoanalytikův malý průvodce rodným krajem Sigmunda Freuda

MUDr. Dana KÁROVÁ Praha


zástupce vedoucího skupinové sekce
vedoucí tréninkového výboru skupinové sekce
ČSPAP – řádný člen
skupinová sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
párová a rodinná sekce – hostující člen

Brandejsova 467, 164 00 Praha 6 Nebušice
Tel.: 233 081 245
E-mail: dana_kara()hotmail.com

Mgr. Helena KLÍMOVÁ Praha


ČSPAP – řádný člen
skupinová sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Na Dubině 5, 147 00 Praha 4
Tel.: 241 725 657
Mobil: 605 439 354
E-mail: hklimova()volny.cz
helena-klimova.cz

MUDr. Petr KLIMPL CSc. Brno


ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
skupinová sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

IBC – Příkop 4, 602 00 Brno 2
Mobil: 603 836 428
E-mail: petr()klimpl.com
klimpl.com

Údaje, týkající se praxe a mého profesionálního vývoje najdete na klimpl.com

PhDr. Karel KOBLIC Praha


ČSPAP – řádný člen
skupinová sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Psychoterapeutické středisko
Břehová 3, 110 00 Praha 1
Tel.: 222 324 027
Tel.: 222 323 889
E-mail: k.koblic()seznam.cz

PhDr Karel Koblic

klinický psycholog, individuální a skupinový psychoterapeut, tréninkový terapeut a supervizor (ČIS, ČSPAP, EAS, IGA, PPI, PVŠPS-VIAP, SUR), vedoucí balintovských skupin zaměření na psychoanalyticky orientovanou psychoterapii a skupinovou analýzu

Vzdělání:
FF UK Praha – jednooborová psychologie 1975
FF UK Praha – PhDr 1983
ILF Praha – atestace v klinické psychologii 1984
IPVZ Praha – specializace v psychoterapii 1998

Vzdělání v psychoterapii:
Institut pro psychoterapii – výcvik v dynamické skupinové psychoterapii 1986
Institut pro psychoterapii – výcvik ve vedení balintovských skupin 1988
MUDr Z. Mrázek – cvičná individuální psychoanalyticky orientovaná psychoterapie 1991
IGA Kodaň – výcvik ve skupinové analýze 2001
EAS – výcvik v supervizi 2001

Praxe:
OÚNZ Kutná Hora – psych. odd. 1975–1984
OÚNZ Praha 2 – psych. odd. 1984–1992
Psychoterapeutické středisko Břehová, Praha 1, od 1992 dosud

Členství:
Asociace klinických psychologů ČR (AKP)
Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP
Český institut pro supervizi (ČIS)
Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP)
European association for supervision (EAS)
Institut skupinové analýzy (IGA)
Pražský psychoterapeutický institut (PPI)
SUR

Mgr. Daniela SAIFRTOVÁ Slaný

Mgr. Daniela Saifrtová
vedoucí skupinové sekce
skupinová sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
individuální sekce – hostující člen
párová a rodinná sekce – hostující člen

Ordinace klinické psychologie Slaný,
Lázeňská 228/3, Slaný
Tel. 735 055 069
saifrtova()volny.cz
www.psychologslany.cz

PhDr. Luděk VRBA Praha


poklad. skupinové sekce
delegát EFPP skupinové sekce
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
skupinová sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Vratislavova 2, 128 00 Praha 2
Tel.: 224 919 906
E-mail: vrba.psychoterapie()gmail.com

Jsem klinický psycholog, psychoanalytik, skupinový analytik, psychoanalytický psychoterapeut. S pacienty pracuji v soukromé praxi. V rámci ČSPAP provádím výcviky v individuální a skupinové psychoanalytické psychoterapii, vedu teoretické semináře a supervize. Jsem delegát ČSPAP za skupinovou sekci v Evropské federace psychoanalytické psychoterapie (EFPP – www.efpp.org). Jsem plným členem a lektorem České psychoanalytické společnosti (www.psychoanalyza.cz), zakládajícím členem Institutu skupinové analýzy (IGA Praha – www.igapraha.cz). Provádím supervize výcvikových komunit a pracovních (terapeutických) týmů.

MUDr. Petr ZAHRADNÍK Brno


ČSPAP – řádný člen
skupinová sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Škroupova 48, 636 00 Brno
Tel.: 548 531 396
Mobil: 732 271 724
E-mail: zahradnik()alfa95.cz

MUDr Petr Zahradník
nar.1962, absolvent lékařské fakulty v Brně v r.1986. Specializace v oboru psychiatrie – I. st. V r.1989, II. st. v r.1992, funkční specializace v psychoterapii v r.1997.
Psychoterapeutický výcvik: dynamická skupinová psychoterapie (Brněnský institut psychoterapie) v letech 1992 – 1998, skupinová psychoanalytická psychoterapie (Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii) 1997 – 2002.
Člen tréninkového výboru a tréninkový terapeut Brněnského institutu psychoterapie, řádný člen skupinové sekce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii.
Od r. 1992 pracuje v soukromé psychiatrické praxi v Brně s tím, že kromě všeobecné klientely se specializuje na práci s pacienty závislými na alkoholu a patologickými hráči. V rámci ordinace funguje několik psychoterapeutických skupin, pracujících se závislými pacienty dle principů psychodynamické psychoterapie. Publikační činnost se týká především psychodynamických aspektů závislostí a psychodynamiky skupinové terapie (Skupinová terapie závislých na alkoholu v ambulantní praxi – psychodynamické aspekty, Patologické hráčství – psychodynamické aspekty v etiologii a ambulantní terapii, Sny v ambulantních skupinách z pohledu psychoanalytické psychoterapie).

Dětská sekce

MUDr. Marie KOPŘIVOVÁ Praha


vedoucí tréninkového výboru dětské sekce
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
dětská sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
párová a rodinná sekce – hostující člen

Chelčického 39, 130 00 Praha 3
Tel.: 222 581 296
E-mail: marie.koprivova()email.cz

MUDr. Ivana RŮŽIČKOVÁ Praha


ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – řádný člen, tréninkový terapeut
dětská sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Opatovická 13, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 934 287
Mobil: 608 134 779
E-mail: ruzickova.ivana()post.cz

MUDr. Mária VRBOVÁ Praha


poklad. dětské sekce
ČSPAP – řádný člen
individuální sekce – hostující člen
dětská sekce – řádný člen, tréninkový terapeut

Ladova 7, 128 00 Praha 2
Mobil: 603 585 751
E-mail: mavrbova()seznam.cz

Soukromá psychoterapeutická praxe od roku 1996. Od roku 2002 členka dětské sekce ČSPAP. Od roku 2012 supervizorka v rámci dětské sekce ČSPAP. Spoluúčast na přípravě dětských konferencí, vedení diskusních skupin. Přednášková činnost, aktivní účast na seminářích psychoanalytického myšlení.