SKUPINOVÁ SEKCE

Skupinová sekce především cvičí kandidáty v psychoanalytické skupinové psychoterapii. Většina výcviků v České republice probíhá skupinovou formou, ale je zaměřená více na individuální práci ve skupině a málo těží ze skupinové dynamiky, vědomé i nevědomé, skupinové i sociální, která sama je mocný nástroj skupinového terapeuta při práci s individuálními problémy. Pro některé pacienty je skupina dokonce účinnější nebo jediná přijatelná forma psychoterapie. Zážitek a znalost dynamiky skupin využijí nejen psychoterapeuti, ale také další profesionálové pracující se skupinami. Jim nabízíme letos už 3. rokem zážitkovou skupinovou konferenci, ale mohou těžit i z komplexního výcviku.

Ve skupinové sekci celý proces výcviku pracuje se skupinovou dynamikou. Sebezkušenostní část probíhá v malé (do 9 členů) uzavřené skupině 350 hodin (cca 4 roky). Vliv skupinového zázemí, podloží, odborně „matrix“, na váš vlastní vývoj a změny si nejprve zažijete, stejně jako práci skupinového vedoucího se skupinou a s vámi. V teoretické přípravě se v obecné části seznámíte se základy psychoanalytické teorie a samozřejmě také individuálního vývoje, psychické struktury, dynamiky a patologie. Speciální část, celá polovina, je pak zaměřená na práci se skupinou. Supervize probíhá opět ve skupině a může tak využívat posílení zkušenostmi ostatních kandidátů, podporu i paralelní skupinové procesy, kdy se dynamika skupiny, o které mluvíme, zobrazí také v probíhající skupině supervizní.

Jako v celé ČSPAP jsou kandidáti výcviku hostujícími členy společnosti, jakési vzdálenější, větší, zaštiťující skupiny, která se v rámci konferencí nebo přednášek příležitostně schází na „large group“ a pracuje i s její odlišnou dynamikou. Po ukončení výcviku se stávají členy řádnými. Přestože další členství není samozřejmě povinné, nestává se, že by hotoví terapeuti měli potřebu naši skupinu opouštět. Organizačně aktivnější z nás se pak dále starají jak o samotný výcvik, tak o další zajímavé akce pro nás všechny i další zvídavé zájemce (kazuistické semináře, konference, large group v rámci jiných akcí, tvorba některých čísel Revue psychoanalytické psychoterapie…). Ostatní si je mohou jen sem tam užívat k oživení znalostí i setkání a načerpání sil ve spíše osamělé psychoterapeutické praxi.