Přednáška ČPS – Miroslav Petržela: Kůže, kterou nosím: sexuality a gender (teorie, klinika a viněty)

3.10.2024 v 19.30

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí zájemci o psychoanalýzu
srdečně vás zveme na přednášku

Miroslava Petržely

Kůže, kterou nosím: sexuality a gender (teorie, klinika a viněty),

která se bude konat 3.10.2024 v 19.30 v sídle ČPS (Pobřežní 22, Praha 8 – Karlín). Diskutující bude Iva Adrejsová. Účastnit se je možné také online prostřednictvím ZOOM.

“Dans l´amour, un objet qui fait partie de mes biens me sert à attester que ces biens ne me mettent pas à l´abri d´un certain manque dont témoigne le don de cet objet. Le don est celui de ce manque même, que l´objet ne fait que symboliser. Mais, en tant qu´il constitue un manque équivalent au désêtre, le désir est essentiellement indifférent aux bienfaits, aux dons et au pouvoir, comme aux charmes, mérites et perfections, où se trahit le plus souvent la défaillance du sujet à faire de l´Autre l´objet cause de son désir.”

Jde o součást pravidlného cyklu odborných setkání pořádaných Českou psychoanalytickou společností.
Setkání probíhají každý 1. čtvrtek v měsíci v 19:30 v sídle ČPS (Pobřežní 22, Praha 8 – Karlín), pokud není uvedeno jinak. Účastnit se je možné také online prostřednictvím ZOOM.

Pro rok 2024 bylo zvoleno téma Nevítané dítě (láska, smrt, fragmentace, kreativita).
„Nevítané dítě“ je odkazem na Ferencziho článek “The Unwelcome Child and His Death Instinct“, ale téma nabízíme v jeho širším přeneseném významu – jako cokoli, co je v psychoanalýze nebo životě vypuzované, nepřijímané, odmítané: některé psychické stavy, afekty, objekty, fantazie, myšlenky, řeč či citová hnutí ve vztahu k sobě a druhým. Láska, smrt, fragmentace a kreativita jako podtitul cyklu má za cíl autory příspěvků inspirovat – předpokládáme, že jde o pojmenování, která nachází svůj konkrétní výraz v každodenní psychoanalytické praxi a je obecnou součástí lidské zkušenosti.

S přátelským pozdravem
Rada ČPS