Přednáška ČPS – Tomáš Puškárik: Nevítané dieťa, zvedené dieťa. K mysleniu Sándora Ferencziho a Jeana Laplancha

5.12.2024 v 19.30

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí zájemci o psychoanalýzu
srdečně vás zveme na přednášku

Tomáše Puškárika

Nevítané dieťa, zvedené dieťa. K mysleniu Sándora Ferencziho a Jeana Laplancha,

která se bude konat 5.12.2024 v 19.30 v sídle ČPS (Pobřežní 22, Praha 8 – Karlín). Diskutující bude Iva Adrejsová. Účastnit se je možné také online prostřednictvím ZOOM.

Jde o součást pravidlného cyklu odborných setkání pořádaných Českou psychoanalytickou společností.
Setkání probíhají každý 1. čtvrtek v měsíci v 19:30 v sídle ČPS (Pobřežní 22, Praha 8 – Karlín), pokud není uvedeno jinak. Účastnit se je možné také online prostřednictvím ZOOM.

Pro rok 2024 bylo zvoleno téma Nevítané dítě (láska, smrt, fragmentace, kreativita).
„Nevítané dítě“ je odkazem na Ferencziho článek “The Unwelcome Child and His Death Instinct“, ale téma nabízíme v jeho širším přeneseném významu – jako cokoli, co je v psychoanalýze nebo životě vypuzované, nepřijímané, odmítané: některé psychické stavy, afekty, objekty, fantazie, myšlenky, řeč či citová hnutí ve vztahu k sobě a druhým. Láska, smrt, fragmentace a kreativita jako podtitul cyklu má za cíl autory příspěvků inspirovat – předpokládáme, že jde o pojmenování, která nachází svůj konkrétní výraz v každodenní psychoanalytické praxi a je obecnou součástí lidské zkušenosti.

S přátelským pozdravem
Rada ČPS