Byla udělena Cena Jiřího Kocourka

Cena Jiřího Kocourka

Vážení kolegové a kolegyně,

připomínáme Vám, že byla založena Cena Jiřího Kocourka. Tato cena je určena pro nejlepší odbornou práci mladého psychoanalytika.

Cena Jiřího Kocourka má přispět k motivaci začínajících psychoanalytiků a psychoanalytických psychoterapeutů k většímu zájmu o publikování odborných prací z oblasti psychoanalýzy.
Udělení ceny pro odborně fundované začínající psychoanalytiky a psychoanalytické psychoterapeuty nebude mít jen prestižní hodnotu, ale váže se na ni také nemalá finanční odměna. Cena bude udílena každoročně od roku 2021 pro nejlepší odbornou publikaci.

Členové hodnotící komise jsou: Doc. PhDr. Jiří Kocourek, Ph.D., PhDr. Slavoj Titl, PhDr. Jan Šikl, PhDr. Martin Cipro, Ph.D., PhDr. Anna Nagajová, PhDr. Ivo Oral