Členům ČSPAP od redakční rady Revue

Členům ČSPAP od redakční rady Revue

Vážené kolegyně a vážení kolegové v ČSPAP,

jménem redakční rady časopisu ČSPAP Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu bychom se Vám chtěli omluvit za to, že v posledních třech letech se Vám dostávají jeho čísla do rukou s větším zpožděním a nastínit současný stav.

V době covidu nabralo vydávání časopisu výrazné zpoždění, které se snažíme dohnat jak v čase, tak i v kvalitě, obsahem. Chceme proto nyní vydávat 3 čísla ročně, abychom ztrátu dohonili. V uplynulém roce to bylo dvojčíslo o vztahové analýze (1-2/20) a číslo o skupinové analýze (1/21), letos číslo věnované raným stavům mysli (2/21), a dále vyjde číslo o historii psychoanalýzy u nás (1/22) a číslo příspěvků z konference BIPu (2/22). Ke konci roku vyjde číslo čerpající z příspěvků konference o válce (1/23), a tak bychom chtěli dosáhnout půlročního zpoždění tak, jak tomu bylo před covidovou epidemií. Během dalšího roku bychom chtěli zpoždění dohnat zcela.

Snad jste zaznamenali, že většina čísel také narostla i co do objemu, přibylo článků českých autorů. Vyžaduje to větší editorskou a jazykovou péči, ale věříme, že sami oceňujete i tuto kvalitu, kterou vám chceme nabízet.

Také jsme si pod záštitou ČSPAP vyzkoušeli pořádat konferenci (na téma války). Její odborný i finanční úspěch nás povzbudil a věříme, že pro Vás připravíme v budoucnu i další atraktivní akce.

Děkujeme Vám a koordinačnímu výboru za trpělivost a přízeň a přejeme Vám vše dobré.

Za redakční radu
Jiří Jakubů a Hanka Drábková