Přednáška Davida Holuba v DOXu

Neplodnost a nemyšlení - psychoanalytické souvislosti

David Holub: Neplodnost a nemyšlení – psychoanalytické souvislosti

K výstavě KAMILA ŽENATÁ a hosté: Horizont událostí (finále) proběhla 28. 6. 2017 přednáška a beseda s MUDr. Davidem Holubem, členem ČPS, ČSPAP, spoluzakladatelem a bývalým šéfredaktorem časopisu Revue psychoanalytická psychoterapie, o málo diskutovaném tématu neplodnosti a asistované reprodukce z psychoanalytického pohledu.

V angličtině concieve, vyjadřuje současně a) počít i b) myslet, mít představu. Vystihuje tvořivý akt plodného páru, jeho hmotnou i symbolickou rovinu. K početí dochází „v rámci sexuální hry, ve vzájemné touze ženy a muže, navzdory všem překážkám, klopýtnutím a nedorozuměním. Jde o zcela odlišné pojetí než je laboratorní vědecké rozmnožování gamet, jehož cílem je vyrobení dokonalé bytosti v dobrém zdravotním stavu se správnou genetickou výbavou.

Psychoanalýza může doprovázet příchod nedokonalé lidské bytosti na svět, bytosti, která je v zajetí rodičovských přehmatů, která se dokáže vyvíjet navzdory omylům svých rodičů. Bez ohledu na to, zda proces změny povede ke zplození dítěte nebo nepovede, nabízí psychoanalýza možnost vrátit do rozmnožování vztahovou rovinu, zabývat se touhou partnerů, touhou jeden po druhém, touhou po smyslu, po mužském a ženském elementu, touhou dát všemu pevný tvar (Desjardins-Simon, 2015). Sdělení se pokusí sledovat proměny nevědomého prožívání navozené těhotenstvím, neplodností a současnými postupy reprodukční medicíny.