Přednáška Heleny Klímové v DOXu

Jak se dobře plavit po tekutosti času

Helena Klímová: Jak se dobře plavit po tekutosti času

K výstavě KAMILA ŽENATÁ a hosté: Horizont událostí (finále) proběhla 7. 6. 2017 přednáška a beseda s Helenou Klímovou, psychoanalytickou psychoterapeutkou, skupinovou analytičkou, zakládající členkou ČSPAP, IGA Praha, Výboru pro Prix Irene a Rafael Institutu.

Člověk se rodí jako běžný primát a svoji lidskou kulturu i sám sebe teprve vytváří. Vytvoření pojmu času předchází zvládání prostoru vlastním tělem, první orientace v lidské skupině, počátky řeči a prožívání hudby. Čas je vnímán jako plynoucí (tekutý) a stupňovaný – vede k naplnění a novému, jinému pohybu. Chvíle naplnění je ve vývoji čím dál zřetelněji naplněna rituálem, jehož prožití uvádí novou kvalitu vztahu, bytosti, světa. Různá kvalita času se odráží i v různých druzích rozhovorů, které přísluší různým časům. Střídání různé kvality času vyjadřuje základní potřebu bytosti i společenství, nedodržování souvisí se závislostmi. Respektování řádu času prospívá zdraví duše i života společnosti.