Ladislav Chateau: Vlak do Výmaru

Esther I. Beshirová

Ladislav Chateau: Vlak do Výmaru

Kniha Vlak do Výmaru Ladislavy Chateau přináší zajímavý obraz francouzské společnosti během nacistické okupace v letech 1940-1945 a jejím hlavním tématem je literárně nepříliš diskutovaná kolaborace několika významných francouzských spisovatelů s nacistickou okupační mocí. Dílo se věnuje otázkám, jak okupace ovlivnila na vědomé i nevědomé úrovni chování a osud společnosti i jednotlivců a jak se měnily jejich názory a postoje pod vlivem nastupujícího totalitního režimu. Domnívám se proto, že by kniha neměla uniknout Vaší pozornosti. Více najdete v recenzi.

Esther I. Beshirová