Otevřený klinický supervizní seminář

Otevřený klinický supervizní seminář

ČSPAP

zve na

OTEVŘENÝ KLINICKÝ SUPERVIZNÍ SEMINÁŘ

– pilotní projekt kontinuálně navazující na 20 let trvající supervizní semináře vedené
Doc. MUDr. Václavem Mikotou, CSc.

své řádné a hostující členy, kolegy z oborů psychiatrie, psychologie a spřízněných pomáhajících profesí a dlouholeté věrné účastníky.

Více informací, termíny a přihlášku najdete zde.