Přihláška na konferenci Proč válka?

11. – 12. listopadu 2022

Poplatek zahrnuje: účastnický poplatek, uvítací přípitek a drobné občerstvení mezi přednáškami.
* student denního studia do věku max. 26 let

Storno poplatky (v případě zrušení účasti):
do 30. 9. 2022 200 Kč
do 27. 10. 2022 500 Kč
od 28. 10. 2022 100 % úhrady.

Po obdržení přihlášky Vám zašleme fakturu. Při platbě prosím uveďte jako variabilní symbol číslo faktury.

V případě potíží můžete psát na e-mail secretary()cspap.cz.

Za ČSPAP, Alice Veselá