Přihláška na supervizní seminář

Pokud nejste členem ČSPAP a hlásíte se na tento seminář poprvé, vyplňte prosím následující údaje:

Po obdržení přihlášky Vám zašleme fakturu. Při platbě prosím uveďte jako variabilní symbol číslo faktury.

V případě potíží můžete psát na e-mail secretary()cspap.cz.