Dětství a společnost

Informace

Autor Erik H. Erikson
Vydal Argo (2002), 390 stran

Anotace

Kniha významného amerického psychoanalytika, nositele Pulitzerovy ceny. Tvoří jakýsi přechod mezi psychologií a kulturní antropologií, často bývá citována sociálními psychology. Autor v ní zkoumá vliv podmínek působících na člověka v dětství, na jeho další vývoj v dospělosti, přičemž si všímá jak podmínek obecnějších (např. konkrétních výchovných strategií u různých etnik), tak osudů některých jedinců (Adolf Hitler aj.).

překlad: Jan Valeška z originálu Childhood and society

Obsah:
PŘEDMLUVA: Dodatečné myšlenky 1985
PŘEDMLUVA ke druhému vydání
PŘEDMLUVA k prvnímu vydání

ČÁST I – Dětství a modality společenského života
KAPITOLA 1 Relevance a relativnost v anamnéze
1. NEUROLOGICKÁ KRIZE MALÉHO CHLAPCE: SAM
2. KRIZE BOJOVÉ MORÁLKY PŘÍSLUŠNÍKA NÁMOŘNÍ PĚCHOTY
KAPITOLA 2 Teorie dětské sexuality
1. DVA KLINICKÉ PŘÍPADY
2. LIBIDO A AGRESE
3. ZÓNY, MODY A MODALITY
A. Ústa a smysly
B. Vylučovací orgány a svalstvo
C. Lokomotorický systém a genitálie
D. Pregenitalita a genitalita
4. GENITÁLNÍ MODY A PROSTOROVÉ MODALITY

ČÁST II – Dětství ve dvou kmenech amerických Indiánů
Úvod k Části II
KAPITOLA 3 Lovci na prérii
1. HISTORICKÉ POZADÍ
2. JIM
3. SEMINÁŘ O RASOVÝCH VZTAZÍCH
4. VÝCHOVA DĚTÍ U SIOUXŮ
A. Porod
B. Dostávání a braní
C. Držení a pouštění
D. “Konání” a konání
5. NAD PŘI ROZENO
A. Tanec Slunce
B. Hledání vize
6. SHRNUTÍ 1
7. NÁSLEDNÁ STUDIE
KAPITOLA 4 Rybáři u Lososí řeky
1. SVĚT JUROKŮ
2. DĚTSKÁ PSYCHIATRIE U JUROKŮ
3. VÝCHOVA JUROCKÝCH DĚTÍ
4. KOMPARATIVNÍ SHRNUTÍ

ČÁST III – Růst ega
Úvod k Části III
KAPITOLA 5 Rané selhání ega: Jean
KAPITOLA 6 Čas her a čas rozumu
I. HRA, PRÁCE A RŮST
2. HRA A LÉČBA
3. POČÁTKY IDENTITY
A. Hra a prostředí
B. Syn válečného pilota
C. Identita Afroameričanů
KAPITOLA 7 Osm věků člověka
1. ZÁKLADNÍ DŮVĚRA PROTI ZÁKLADNÍ NEDŮVĚŘE
2. AUTONOMIE PROTI STUDU A POCHYBÁM
3. INICIATIVA PROTI VINĚ
4. PŘIČINUVOST PROTI INFERIORITĚ
5. IDENTITA PROTI KONFUZI ROLÍ
6. INTIMITA PROTI IZOLACI
7. GENERATIVITA PROTI STAGNACI
8. EGO INTEGRITA PROTI ZOUFALSTVÍ
9. EPIGENETICKA TABULKA

ČÁST IV – Mládí a vývoj identity
Úvod k Části IV
KAPITOLA 8 Úvahy o americké identitě
1. POLARITY
2. “MÁMA”
3. JOHN HENRY
4. ADOLESCENT, ŠÉF A STROJ
KAPITOLA 9 Legenda o Hitlerově dětství
1. NĚMECKO
2. OTEC
3. MATKA
4. ADOLESCENT
5. LEBENSRAUM, VOJÁK, ŽID
6. POZNÁMKA O ŽIDOVSTVÍ
KAPITOLA 10 Legenda o mládí Maxima Gorkého
1. ŠIRÁ ZEMĚ A NAŠE VESNIČKA
2. MATKY
3. SENILNÍ DESPOTA A PROKLETÝ ROD
4. VYKOŘISŤOVANÍ
A. Světec a žebrák
B. Cizinec
C. Tlupa beprizorných a beznohé dítě
D. Nemluvně v povijanu
5. PROTESTANT
KAPITOLA 11 – ZÁVĚR: Za hranice úzkosti

Práce Erika H. Eriksona
Jmenný rejstřík