Fakta a dojmy: Psychoanalytikův malý průvodce rodným krajem Sigmunda Freuda

Informace

Autor Václav Buriánek
Vydal Triton (2006), 320 stran

Anotace

Pražský psychoanalytik Václav Buriánek uspořádal knihu Fakta a dojmy jako výroční sborník k příležitosti 150. výročí narození zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda. Ke vzniku publikace mimo jiné přispěli členové České psychoanalytické společnosti a moravští historikové. Tento netradiční průvodce Freudovým rodným krajem spojuje dostupné, ale dosud izolované historické a národopisné informace s psychoanalytickými interpretacemi a bohatým obrazovým materiálem. Výsledná mozaika faktů a dojmů vypovídá o možných vlivech Freudova rodiště (v nejširším slova smyslu) na jeho niterné zkušenosti a budoucí tvořivost. Kniha se soustředí na Freudův pobyt v Příboře, na jeho vztah k rodnému městu a na vztah Příborských a většinové kultury ke slavnému rodákovi. Obrazovou část knihy doprovázejí převážně archivní fotografie, snímky z novější doby pořídili Václav Buriánek a Rudolf Jarnot. Jarnotovy fotografie přispívají do souboru poetickým půvabem. Většina Buriánkových fotografií zachycuje město Příbor a okolí ještě koncem osmdesátých a v průběhu devadesátých let 20. století, tedy v dobově zakonzervovaném stavu romantizujícího chátrání.