Freud a po Freudovi

Informace

Autor Stephen A. Mitchell, Margaret J. Black
Vydal Votobia (1999), 312 stran

Anotace

Dějiny moderního psychoanalytického myšlení

Dějiny moderního psychoanalytického myšlení. Autoři ve své knize podávají výborně a přehledně zpracovaný výklad základních směrů v psychoanalýze od jejích počátků až do současnosti. Všímají si egopsychologie, interpersonální psychoanalýzy, M. Kleinové a současné kleiniánské tradice, britské školy objektivních vztahů, self psychologie a současných freudovských revizionistů (Kernberg, Schafer, Loewald, Lacan).

překlad: Štěpán Kovařík z originálu Freud And Beyond

Obsah:
ÚVOD
PODĚKOVÁNÍ
PŘEDMLUVA
1. SIGMUND FREUD A KLASICKÁ PSYCHOANALYTICKÁ TRADICE
2. EGOPSYCHOLOGIE
3. HARRY STACK SULLIVAN A INTERPERSONÁLNÍ PSYCHOANALÝZA
4. MELANIE KLEINOVÁ A SOUČASNÁ KLEINIÁNSKÁ TRADICE
5. BRITSKÁ ŠKOLA OBJEKTNÍCH VZTAHŮ: FAIRBAIRN A WINNICOTT
6. PSYCHOLOGIE IDENTITY A SELF: ERIK ERIKSON A HEINZ KOHUT
7. SOUČASNÍ FREUDOVŠTÍ REVIZIONISTÉ: OTTO KERNBERG, ROY SCHAFER, HANS LOEWALD A JACQUES LACAN
8. SPORY V TEORII
9. POLEMIKY O TECHNICE
POZNÁMKY
LITERATURA
JMENNÝ REJSTŘÍK
VĚCNÝ REJSTŘÍK

Lektorovali: Václav Buriánek, Olga Marlinová, Jana Kocourková, Lenka Smetanová