Hledání a objevování

Informace

Autor Patrick Casement
Vydal Lidové noviny (1999), 270 stran

Anotace

Jak se učit v psychoanalýze od pacienta

Autor předkládá čtivým, srozumitelným jazykem kazuistiky z vlastní psychoanalytické praxe. Detailně se zabývá procesem „vnitřní supervize“, uvádí také chyby, kterých se dopustil, a kroky, směřující k jejich nápravě.

překlad: Alena Hnídková z originálu On Learning From the Patient

Obsah:
Předmluva

Úvod

1. PŘEDBĚŽNÉ ÚVAHY O TOM, JAK SE UČIT OD PACIENTA
Nápomocný vztah po dalším přezkoumání
Psychoterapie: Svět paradoxu
Cvičení ve změně směru v interpretaci
Terapeutova vnímavost k podnětům od pacienta
Psychoanalýza a pečovatelská triáda
Poznámky

2. VNITŘNÍ SUPERVIZOR
Vnitřní suprvize: hledání rovnováhy
Vývoj vnitřního supervizora
Pokusná identifikace
Vnitřní supervizor a hra
Jak odolat prekoncepci: analogie z geometrie
Nezaostřené naslouchání
Vnitřní supervizor v činnosti: nácvik, jak ho aplikovat
Výběr interpretace: několik příkladů
Od supervizora k vnitřní supervizi
Poznámky

3. VNITŘNÍ SUPERVIZE: POCHYBENÍ A NÁPRAVA
Nástin interakčního hlediska
Úvod ke kasuistice
Pozadí případu
Nedávné trhliny do terapeutického rámce
Sezení
Poznámky

4. FORMY INTERAKTIVNÍ KOMUNIKACE
Sdělení prostřednictvím dopadu
Prožitky, vztahující se k vnímavosti k roli, nevědomě přisouzené terapeutovi pacientem
Prožitek projektivní identifikace
Projektivní identifikace jako sdělení
Komunikace prostřednictvím defenzivního chování
Protipřenosová reakce na iminentní stres v psychoanalýze
Terapeutovo selhání a pacientova předchozí anamnéza
Různé aspekty protipřenosu
Co patří komu?
Terapeutova rezonance na pacienta
Přehled příkladů
Otázka intenzity
Využití a zneužití protipřenosu v interpretaci
Poznámky

5. NASLOUCHÁNÍ Z INTERAKČNÍHO HLEDISKA: KASUISTIKA
Pozadí týdne sezení, o němž budu referovat
Sled návštěv
Dozvuky této sekvence
Diskuse
Poznámky

6. KLÍČOVÁ DYNAMIKA, ‘OBSAŽENÍ’
‘Obsažení’
Když v ‘obsažení’ selžeme
‘Obsažení’ nějakou jinou osobou
‘Obsažení’ pomocí vhledu a interpretace
Psychotické epizody: prodloužená sekvence případové práce
Přehled příkladů
Poznámky

7. PSYCHOANALYTICKÁ PODPORA V SITUACI NÁTLAKU
Pozadí úseku případové práce
Vlastní část případové práce
Diskuse
Poznámka

8. PROCESY HLEDÁNÍ A OBJEVOVÁNÍ V PSYCHOTERAPEUTICKÉM PROŽITKU
Terapeutický prožitek
Povaha pacientova hledání
Chybné použití korektivní emoční zkušenosti
Terapeutova nerušivá dostupnost
Jak pacient využívá dostupnost terapeuta
Různé potřeby pacienta
Chyby a korektivní podněty
Formy podněcování
Nepřítomnost tlaků na pacienta
Stanovení terapeutických hranic
Udržování hranic
Terapeut se prostřednictvím předčasné interpretace vztažené na vlastní osobu stává rušivým elementem
Terapeut se stává nepřiměřeně direktivním
Obtíže s pronikáním k pacientovi
Poznámky

9. HLEDÁNÍ PROSTORU: ZÁLEŽITOST HRANIC
Úvod
Praktická omezení psychoanalýzy
Rodinné zázemí
Náměty spojené s přejídáním
Pacientka demonstruje svoji potřebu hranic
Témata se vztahem k hranicím
Ustavení hranic
Diskuse o roli psychoanalytika
Zpráva o dalším vývoji
Poznámka

10. ZNOVUOBJEVENÁ TEORIE
DODATEK I
Vědění a nevědění: Winnicott a Bion
Z Winnicotta
Z Biona

DODATEK II
Otázka důvěrnosti a prozrazení ze strany terapeuta

Použitá literatura
Rejstřík věcný
Rejstřík jmenný