Matky psychoanalýzy

Informace

Autor Janet Sayersová
Vydal Triton (1999), 253 stran

Anotace

Kniha o čtyřech ženách – H. Deutschové, K. Horneyové, A. Freudové a M. Kleinové – které podnítily revoluci v psychoanalýze. Kniha prostřednictvím čtyř samostatných životopisů obsahující části věnované sexuální psychologii, seberealizaci, dětské analýze, pěstounské péči a adopci, umění a depresi ukazuje, jak každá z těchto prvních analytiček těžila ze zkušeností ze svou vlastní matkou. Autorka předkládá I zajímavý úvod (doplněný řadou kazuistik) k pochopení těmito autorkami iniciované proměny Freudovy patriarchální a falocentrické teorie a terapie na psychologii, která je naladěna I na mateřskou péči a její různé podoby a jež je dnes tak významná pro feministickou I nefeministickou psychoanalýzu.

překlad: Lenka Smetanová z originálu Mothering Psychoanalysis

Obsah:
PODĚKOVÁNÍ
I Úvod
Od patriarchátu k mateřské péči

II HELENA DEUTSCHOVÁ
1. Socialistická rebelka
2. Šílenství a mateřská péče
3. Ženská sexualita
4. Mateřská péče a neuróza
5. Lesbické zaměření, ztráta a “jako by” identita
6. Ženská psychologie – mládí
7. Ženská psychologie – mateřství
8. Narcismus mužský a mateřský

III KAREN HORNEYOVÁ
1. Zbožňovaná matka
2. Vrozená femininita
3. Závist lůna
4. Přechodné období
5. Mateřský kulturalismus
6. Psychoanalytický exil
7. Autoanalýza
8. Od mateřské péče k seberealizaci

IV ANNA FREUDOVÁ
1. Dítě svého otce
2. Analýza dětí
3. Ego-psychologie a dospívání
4. Válečné jesle
5. Pediatrie
6. Hodnocení vývoje
7. Svěřování dětí do péče
8. Proti mateřské psychoanalýze

V MELANIE KLEINOVÁ
1. Raná mateřská péče
2. Analytička – matka
3. Rané objektní vztahy
4. Sex, umění a reparace
5. Deprese a ztráta
6. Válka
7. Schizoidní mechanismy
8. Závist a vděčnost

VI. ZÁVĚR
OTEC ZAPOMENUT?
Poznámky
Literatura
Rejstřík

Lektorovaly: Jana Kocourková, Olga Marlinová, Marie Zemanová