O člověku a kultuře

Informace

Autor Sigmund Freud
Vydal Odeon (1990), 444 stran

Anotace

překlad: Ludvík Hošek, Jiří Pechar (výbor)

Obsah:
I
O sobě a psychoanalýze
Dovětek 1935
II
“Kulturní” sexuální morálka a moderní nervozita
Básník a lidske fantazie
Formulace k dvěma principům psychického dění
Já a Ono
III
Motiv volby skříněk
Dostojevskij a otcovražda
Řeč k udělení Goethovy ceny
IV
Ćasové poznámky o válce a smrti
Proč válka?
Psychologie masy a analýza Já
Budoucnost jedné iluze
Nespokojenost v kultuře
Dopis starostovi města Příbora
Ediční poznámka
Jiři Stromšik: Proč právě Freud?
Jmenný rejstřík
Věcný rejstřík