Párová terapie

Informace

Autor Jürg Willi
Vydal Konfrontace (1998), 175 stran

Anotace

Analyticky orientovaná párová terapie. Použití koncepce “koluze”. Zacházení s terapeutickým trojúhelníkem.

Na poli psychoanalyticky fundované párové terapie patrně nejznámější evropský učební text o poradenské a terapeutické práci s partnerskými páry. Willi, švýcarský psychiatr, sexuolog a psychoterapeut, je znám svou koncepcí jednoho progresivního a jednoho regresivního partnera v páru. Při každém společném setkání páru s odborníkem se navíc vytváří zvláštní trojúhelník, v němž se odehrávají přenosy a protipřenosy a který má – při správném využití – svůj terapeutický potenciál. Podle autora se člověk chová jinak, když je s odborníkem sám, a jinak, je-li na konzultaci přítomen jeho partner. Velmi systematická a praktická příručka pro poradce, ale I učitele, studenty a laiky, kteří chtějí mít náhled na svůj partnerský život.

překlad: Zdeněk Vybíral z originálu Therapie der Zweierbeziehung

Obsah:
Úvod
1. Koluze jako boj mezi pohlavími
2. Od poruch párového vztahu k terapeutickému trojúhelníku
3. Metodika párové terapie: První rozhovor s párem
4. Indikace k párové terapii a volba terapeutického postupu
5. Odpor v párové terapii
6. Přenos v párové terapii
7. Protipřenos a terapeutická koluze
8. Párový terapeut a jeho pohlaví
9. Vedení párové terapie párem terapeutů (koterapie)
10. Doplňková metodická hlediska
11. Hodnocení jako problém v párové terapii
12. Rozvod a další manželství