MILLEROVÁ, A.: Procitnutí Evy. O odstranění emocionální zaslepenosti

Alice Millerová

Informace

Autor Alice Millerová
Vydal Praha: Malvern 2016

Anotace

Rané emocionální zkušenosti zanechávají v těle stopy, které kódujeme jako informace a které v dospělosti ovlivňují náš způsob myšlení, cítění a jednání, ale naše vědomí je odmítá. Právě takto často vzniká bludný kruh násilí. O tom, jak ho prolomit, jak z emocionálního poznání vlastního příběhu proniknout k hlubšímu vědomí, píše Alice Millerová v této knize. V Procitnutí Evy nám vysvětluje příčiny pocitů, jimž často nerozumíme, a ukazuje možnost vyjít z naší nezaviněné nesvéprávnosti – k dobru dnešní i příštích generací.

Alice Millerová (1923 Lvov, Polsko – 2010 Saint-Rémy de Provence, Francie) vystudovala filosofii, sociologii a psychologii v Basileji. Po promoci absolvovala psychoanalytický trénink a více než dvacet let působila jako psychoanalytička. Roku 1980 skončila se svou analytickou i pedagogickou praxí, aby se nadále věnovala jen psaní. Od té doby uveřejnila řadu knih, v nichž se snaží seznámit širokou veřejnost s výsledky svého celoživotního zabývání se problematikou dětství.