Prostor imaginace

Informace

Autor Jiří Pechar
Vydal Psychoanalytické nakl. Praha (1992), 114 stran

Anotace

Významná práce z pera teoretika umění a jedince, který zakusil psychoanalytický proces, pojednávající o vztazích umění a psychoanalýzy.

Obsah:
Úvod
Jazyk snů
Dynamická struktura osobnosti
Umění v perspektivě “jáské psychologie
Psychoanalýza díla a jeho tvůrce
Psychoanalýza v literární vědě
Dostojevskij a Kafka
Psychoanalýza a surrealismus
Psychoanalýza a filozofie existence
Sartrova interpretace psychoanalýzy
Psychoanalýza očima etnologa
Psychoanalýza z perspektivy kulturní archeologie
Lacanova polemika s “jáskou psychologií” Bibliografie