HOPPER, E., WEINBERG, H. (EDS.): Sociální nevědomí u osob, skupin a společností – 2. díl: Převážně základové matrice

Hopper, Earl (ed.), Weinberg, Haim (ed.)

Informace

Autor Hopper, Earl (ed.), Weinberg, Haim (ed.)
Vydal Praha: IRENE 2016

Anotace

Zatímco první díl především definuje pojem „sociální nevědomí“ v rámci perspektivy skupinové analýzy, díl druhý přináší příklady z různých kultur, zejména na základě studia traumat a ústředních mýtů. Přináší studie o smyslu tří mýtů: o obětování Izáka, o stavbě babylonské věže a rozbor tradičních příběhů drúzské komunity z hlediska jejího sociálního nevědomí.
Autoři pracovali jako zúčastnění pozorovatelé v rámci vlastní kultury. Konstatovali obtížně zvědomování, potřebu rozumět obranným a ochranným funkcím, které pak ovlivňují jednání celých skupin. Skupinová analýza přináší nový způsob porozumění, představuje v rámci společenských věd zcela nový, velmi inspirující pohled.