Spisy z let 1932–1939

Informace

Autor Sigmund Freud
Vydal Psychoanalytické nakl. Praha (1998), 238 stran

Anotace

Šestnáctý svazek Sebraných spisů Sigmuda Freuda. Několik příspěvků k rozličným tématům a příležitostem.

překlad: Ludvík Hošek, Jiří Pechar a Otakar Vochoč z originálu Werke aus den Jahren 1932–1939

Obsah:
K získání ohně
Proč válka?
Dodatek k mé autobiografii
Jemnost jednoho chybného úkonu
Konstrukce v analýze
Konečná a nekonečná analýza
Muž Mojžíš a monoteistické náboženství

DOPISY, PROSLOVY, PŘEDMLUVY
Thomasi Mannovi k 60. narozeninám
Dopis Romainu Rollandovi (Porucha paměti na Akropoli)
Moje setkání s Josefem Popperem-Lynkeem
Sandor Ferenczi
Lou Andreas Salomé
Úvodní slovo ke knize Hermanna Nunberga
“Allgemeine Neurosenlehre auf psychoanalytischer Grundlage”
Předmluva k hebrejskému vydání “Přednášek k úvodu do psychoanalýzy”
Předmluva ke knize “Edgar Poe, étude psychanalytique” par Marie Bonaparte