Témata psychoanalýzy I

Informace

Autor Phil Mollon, Graham Music, Emanuel Ricky , Julia Segal, Julia Borossa
Vydal Portál (2002), 184 stran

Anotace

Nevědomí, afekty a emoce, úzkost, fantazie, hysterie

Člověk, společnost a kultura z pohledu psychoanalýzy Nevědomí¦Fantazie¦Afekt a emoce¦Hysterie¦Úzkost Řada příspěvků zpracovává popularizující, nikoli však povrchní formou vybraná témata psychoanalýzy, ukazuje jejich vztah ke každodennímu životu a jejich schopnost osvětlit povahu člověka, společnosti a kultury. Příspěvky jsou prokládány ukázkami z literatury a z klinických případů a srozumitelně osvětlují dané téma z pohledu různých pozdějších psychoanalytických škol.
Cílová skupina:
Zájemci o psychoanalýzu, o dynamicky orientovanou psychoterapii, o populární psychologii obecně.

překlad: Ivo Müller z originálu The Unconscious, Affect and Emotion, Anxiety, Phantasy, Hysteria

Obsah:
KAPITOLA I.
Nevědomí (Phil Mollon)
1. Chlípný vetřelec
2. Je nevědomí oprávněným pojmem?
3. Prdy, skvrny a lži
4. Sny
5. Jak sny vyjadřují myšlenky – sdružování a přemisťování
6. Kognitivní nevědomí – šílený logik a oblak významů
7. Nevědomý modus myšlení při psychotických stavech
8. Psychotické vyhoštění
9. Nevědomé reprezentace v běžném životě
10. Varování a rady z nevědomí
11. Nevědomá reprezentace v běžném životě
12. Různé oblasti nevědomí
13. Neuropsychologické nevědomí
14. Hierarchické, nebo vícenásobné vědomí?
15. Nekonečné nevědomí
16. Poznámky

KAPITOLA II.
Afekty a emoce (Graham Music)
1. Úvod
2. Pudy a instinkty
3. Zvládání ztráty
4. Raná zkušenost a emoční stavy
5. Odstřižení od pocitů
6. Dostat to z krku
7. Házení kamenů ze skleníku
8. Záplava pocitů
9. Emoční tělo
10. Být šťastný
11. Závěr
12. Poznámky

KAPITOLA III.
Úzkost (Ricky Emanuel)
1. Úvod
2. Co je úzkost
3. Vytěsnění
4. Automatická a signální úzkost
5. Vázání úzkosti
6. Pohled Melanie Klein na úzkost
7. Hra a fantazie
8. Děs
9. Depresivní úzkost
10. Úzkost kvůli učení
11. Zadržení úzkosti
12. Separační úzkost
13. Vědění a nevědění – úzkost zahrnující učení, růst a vývoj
14. Bezejmenná hrůza, pojmenování a chybné zadržení
15. Předtucha emoce
16. Poznámky

KAPITOLA IV.
Fantazie (Julia Segal)
1. Úvod
2. Základní idea – denní snění
3. Denní snění s dlouhodobými účinky
4. Maskování
5. Interpretace
6. Freudovský pohled
7. Sny
8. Klein – dětská hra
9. Fantazie jakožto vnímání
10. Primitivní fantazie
11. Fantazie o hladu
12. Důležitost pravdy
13. Fantazie v akci
14. Funkce fantazie – zvládání konfliktů
15. Fantazie o rozštěpení matky znamenají rozštěpení self
16. Popření
17. Poradenství, psychoterapie, psychoanalýza
18. Aplikace uvedených myšlenek mimo poradnu
19. Psychoanalýza
20. Závěr
21. Poznámky

KAPITOLA V.
Hysterie (Julia Borossa)
1. Záhady, definice
2. “Hystorický” přístup
3. Mysl, hmota a chování
4. Charcot a divadlo materialismu
5. Síla sugesce
6. Nedůvěryhodné pacientky – viděny, ale neslyšeny
7. Hysterie a “léčba mluvením”
8. Sexualita, svádění a oidipský komplex
9. Dora, Freud a nepoddajnost touhy
10. Hysterie, feminismus a psychoanalýza
11. Úskalí mužnosti
12. Čáry máry a je fuč
13. Hysterie a důsledky
14. Poznámky