Životní cyklus rozšířený a dokončený

Informace

Autor Erik H. Erikson
Vydal Lidové noviny (1999), 128 stran

Anotace

Kniha předního představitele psychiatrie, psychologie a humanistické filosofie 20. století. Věnuje se v ní psychosexualitě a cyklu generací, hlavními stádii psychosexuálního vývoje, ethosu a etice nebo historické relativitě v psychoanalytické metodě.

překlad: Jiří Šimek z originálu The Life Cycle Completed

Obsah:
Předmluva k rozšířenému vydání
Předmluva k prvnímu vydání

1. Úvod:
Historická poznámka o pojmu “vnější svět”

2. PSYCHOSEXUALITA A CYKLY GENERACÍ
Epigenenze a pregenitalita
Orgánové mody a posturální a sociální modality

3. HLAVNÍ STADIA PSYCHOSEXUÁLNÍHO VÝVOJE
O používaných termínech – a o schématech
Poslední stadium
Generační spojení: dospělost
Adolescence a školní věk
Předškolní léta

4. EGO A ETHOS: ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY
Ego obrany a sociální adaptace
Já a my
Trojí realita
Ethos a etika
Historická relativita v psychoanalytické metodě

5. DEVÁTÉ STADIUM
Úvod
Základní nedůvěra proti důvěře: naděje
Autonomie proti studu a pochybám: vůle
Iniciativa proti vině: cíl
Zručnost proti pocitu méněcennosti: schopnost
Identita proti zmatení identity: věrnost
Intimita proti izolaci: láska
Generativita proti stagnaci: péče
Integrita proti zoufalství: moudrost

6. STÁŘÍ A SPOLEČNOST

7. GEROTRANSCENDENCE

Literatura