Systematický výcvik v katatymně imaginativní psychoterapii

Systematický výcvik v katatymně imaginativní psychoterapii

Výcvik v KIP

Systematický výcvik v katatymně imaginativní psychoterapii

Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii otvírá v roce 2023 nový běh výcviku akreditovaného pro zdravotnictví. KIP patří mezi hlubinné psychoterapeutické školy a používá propracovanou metodiku práce s imaginacemi.
Výcvik je určen pro absolventy vysokoškolského studia lékařství, psychologie, oborů s relevancí k pomáhajícím profesím, jakož i pro studenty těchto oborů.
Hlavní část výcviku bude probíhat v Brně, sebezkušenostní skupina mimo Brno.
Výcvik organizačně zajišťuje: Mgr. Alžběta Michalčíková. V případě zájmu se prosím hlaste na e-mail: michalcikova.alzbeta()seznam.cz.
K přihlášce prosím přiložte následující: motivační dopis, strukturovaný životopis s fotografií, kopii VŠ diplomu, zájemci, kteří jsou zaměstnanci ve zdravotnictví, přiloží údaje o tom, kde a v jaké výši úvazku jsou zaměstnáni a přiloží doklad o zahájení předatestační přípravy.
Uzávěrka přihlášek je stanovena na 30. 6. 2023.