V. Léto (2003)

Hranice ve vývoji, terapii i teorii

V. Léto — Hranice ve vývoji, terapii i teorii

HRANICE VE VÝVOJI, TERAPII I TEORII

Editorial >> Ladislav Grygar 2
Původní články
Symbolická funkce versus realita Helena Klímová 6
Kroky dětí a dospívajících po cestách separace Ivana Růžičková 9
Separace a dospělý svět Michael Šebek, Jana Šebková 15
Vnější realita v kontextu psychoanalytického procesu Marie Hošková 22
Psychoterapie – odkud až kam? Helena Klímová 27
Trendy současné psychoanalytické skupinové psychoterapie Ladislav Grygar 32
Diskuse
Možnosti a meze výuky psychoanalýzy na pregraduální úrovni Alena Plháková 45
Jak lze také číst „Tabu v sociálních vědách“ Martin Mahler 54
Z historie
Freud in Karlsbad aneb Poznání, tradované pravdy a čas Karla Potůčková 58
Recenze
Stephen A. Mitchell: Autonomie a ovlivňování v psychoanalýze Slavoj Titl 59
R. Kennedy, N. Abel-Hirsch, C. Pajaczkowska, B. Kahr: Témata psychoanalýzy II Alena Plháková 60
Morris Nitsun: The Anti-Group Ladislav Grygar 60
Informace
Informace o ČSPAP 63