VII. Léto (2005)

Pojetí narcismu v psychoanalýze

VII. Léto — Pojetí narcismu v psychoanalýze

POJETÍ NARCISMU V PSYCHOANALÝZE

Editorial >> Slavoj Titl 2
Teória narcizmu Heinz Henseler 4
Metamorfóza Narcise: z mytologie do psychopatologie, z psychopatologie do dějin Jiří Tyl 25
“Emocionální bouře” W. R. Biona vyložená na základě povídky “Lovec Grakchus” z pozůstalosti Franze Kafky a na základě jedné případové studie Friedrich Wilhelm Eickhoff 39
Nárys studie narcismu u ženské sexuality Slavoj Titl 63
Stud a jeho projevy v psychoanalýze Béla Grunberger 51
Poznáme, kdy je čas změnit české psychoanalytické vzdělání? Diskusní příspěvek k článku Dr.Šebka Desetiletá ČSPAP: mezi institucionálním narcismem a “socialismem” David Holub 73
Recenze
Solms, M. – Saling, M.: A Moment of Transition: Two Neuroscientific Articles by Sigmund Freud Vladimír Vavrda 78
Vladimír Vavrda: Otázky soudobé psychoanalýzy David Holub 80
Ronald Britton: Sex, death, and superego. Experiences in psychoanalysis Jana Kocourková 82
O autorech 84