XXIII. Zima 2 (2021)

Rané stavy mysli v klinické praxi

XXIII. Zima 2 — Rané stavy mysli v klinické praxi

Editorial Václava Probstová 3
Články
Štěpení jako organizující nevědomá fantazie – v minulosti a dnes Claudia Franková 9
Primitivní mentální stavy u psychóz Onddřej Pěč 24
Chamtivost – temná stránka orality Jana Kocourková 36
V živých a mrtvých vodách (ne)vědomého bytí Martina Telerovská 40
Primitivní mentální stavy: pokusy o analýzu raných reaktivních
strategií
Petr Junek 50
Zamyšlení nad osudem Oidipa: od Freuda k realitě nových
triangulárních struktur
Lubica Březinová 61
Stud a svoboda Ivana Kozlová 73
Spánek v analytické sesi Václava Probstová 78
Recenze
Ronald Britton: Sex, Death, and the Superego: Updating
Psychoanalytic Experience and Developments in Neuroscience
Radan Březina 90
Heinz Weiss. Trauma, Guilt and Reparation: the Path from
Impasse to Development
Miroslav Petržela 96
O autorech 110
Informační servis 112