3. víkend s TFP – Úvod do Transference-Focused Psychotherapy (TFP)

pro léčbu hraniční poruchy osobnosti

24. – 25. 3. 2023

Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii
člen European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP)

pořádá

3. víkend s TFP

Úvod do Transference-Focused Psychotherapy (TFP)

a terapeutického přístupu ve smyslu teorie objektních vztahů

pro léčbu hraniční poruchy osobnosti

Přednáší: Sergio Dazzi (I) a Nel Draijer (NL)
Termín konání: pátek 24. a sobota 25. března 2023
Místo konání: Školicí středisko Marianeum, Máchova 7, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Psychoterapie zaměřená na přenos (Transference-Focused Psychotherapy, TFP) je strukturovaná metoda, vytvořená cíleně pro léčbu lidí s hraniční a dalšími vážnými poruchami osobnosti. Metoda vychází z psychoanalytické teorie objektních vztahů a je vyvíjena skupinou kolem Otto F. Kernberga. TFP cílí na upevnění identity, lepší emoční regulaci a zvýšení kvality mezilidských vztahů. Terapeutické zkušenosti, shrnuté v metodách TFP, jsou dobře využitelné i v jiných formách expresivní terapie.

Akce je určena pro klinicky pracující psychoanalytiky, psychoanalytické a psychodynamické psychoterapeuty včetně kandidátů, vítání jsou také akademičtí zájemci.

Všechny přednášky budou prezentovány v angličtině, překlad zajištěn.

ROZVRH
24.3.2023  pátek registrace 8:00 – 9:00
BLOK 1 Postavení TFP v současné „psychoanalytické rodině“ (psychoanalýza, psychoanalytická psychoterapie, podpůrný psychoanalytický přístup): přesahy a rozdíly 9:00 – 10:30
Nastavení hranic v TFP
  přestávka 10:30 – 11:00
BLOK 2 Stanovení diagnózy, indikace a kontraindikace k léčbě 11:00 – 12:30
  oběd 12:30 – 14:00
BLOK 3 Strukturální interview dle Otto Kernberga (VIDEO) 14:00 – 15:30
přestávka 15:30 – 16:00
BLOK 4 Diskuse ke strukturálnímu interview.

Kořeny TFP: teorie v pozadí léčby

16:00 – 17:30
25.3.2023  sobota    
BLOK 1 Cíle léčby TFP 9:00 – 10:30
Terapeutický kontrakt
přestávka 10:30 – 11:00
BLOK 2 Strategie a techniky

Hlavní terapeutické intervence v TFP

Negativní přenos (VIDEO)

11:00 – 12:30
oběd 12:30 – 14:00
BLOK 3 “Role play”; jak řešit ‘problematické’ případy 14:00 – 15:30
přestávka 15:30 – 16:00
BLOK 4 Narcismus, odlišný přenos a terapeutické využití TFP

Evaluace

16:00 – 17:30

Nel Draijer – klinická psycholožka, psychoterapeutka a psychoanalytička. Výcvik v TFP absolvovala na konci 90. let, je členkou Výboru Mezinárodní společnosti pro Transference-Focused Psychotherapy (ISTFP) a členkou Výboru pro výcvik a vzdělávání ISTFP od jeho vzniku. Od roku 1990 působila 25 let jako docentka na Katedře psychiatrie University Amsterdam v Nizozemí a poté v soukromé praxi. Je lektorkou a supervizorkou Transference-Focused Psychotherapy (TFP).

Sergio Dazzi – psychiatr, psychoanalytik a certifikovaný lektor a supervizor Transference-Focused Psychotherapy (TFP). Je zakladatelem a prezidentem Associazione per lo studio e il trattamento dei disturbi di personalità „PDlab“ (Asociace pro studium a léčbu poruch osobnosti) a bývalý člen Výkonného výboru rady Mezinárodní společnosti pro Transference-Focused Psychotherapy (ISTFP). Soukromou praxi provozuje v italské Parmě.

Eduarda Vendyšová-Bakalářová – klinická psycholožka a psychoterapeutka českého původu. Vystudovala psychologii na Univerzitě Karlově v Praze, PhDr.). Od roku 1982 žije v Nizozemí, kde provozuje soukromou praxi. Je registrovaná psycholožka a psychoterapeutka u NIP (Nizozemský psychologický institut) a členka a supervizorka NVPP (Nizozemská asociace pro psychoanalytickou psychoterapii). Výcvik v TFP absolvovala na konci 90. let, od 2010 působí též v jako lektorka a supervizorka Transference-Focused Psychotherapy (TFP).

O přestávkách bude zajištěno drobné občerstvení.

Účastnický poplatek:
3 400 Kč – v případě úhrady do 31.1.2023
3 500 Kč – v případě úhrady do 28.2.2023
3 800 Kč – v případě úhrady po 1.3.2023

Storno srážky 500 Kč v případě storna do 28. 2. 2023
Storno srážky 80 % částky v případě storna do 15. 3. 2023
V případě storna od 16. 3. 2023 – 100 % úhrady

E-mail: tfp()cspap.cz

Kapacita je naplněna